شعار سال سازمان جهانی هواشناسی: اقلیم و آب
A+ A- تاریخ بروزرسانی: Sat 06 Jun ماه 2020
3 Days forecast

18° c
29° c
صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، دریا کمی مواج

29° c
19° c
 کمی ابری همراه با وزش باد، افزایش ابر و رگبار باران و رعد و برق درشب، دریا کمی مواج

31° c
23° c
آسمان صاف تا قسمتی ابری، ،همراه با مه صبحگاهی ،دریا کمی مواج
Services
تلفن گویا سامانه پیامک کانال رسمی سازمان اپلیکیشن موبایل
هشدارهای هواشناسی
"هشدار هواشناسی شماره 8 (سطح زرد)"

خروجی نقشه ها و مدل های هواشناسی تاثیر یک موج بارشی  نشان می دهد که طی روزهای آینده  سبب وقوع ناپایداری های جوی و دریایی  به شرح...

وضعیت راه های کشور
Weather in Bandarabbas

35
Hajiabad
Relative humidity 20%
Wind speed calm
Wind dir -
35° c

34
Bandarabbas
Relative humidity 70%
Wind speed 7 km/h
Wind dir Northeasterly
34° c

32
Minab
Relative humidity 70%
Wind speed calm
Wind dir -
32° c

33
Qeshm Island
Relative humidity 79%
Wind speed 11 km/h
Wind dir Northeasterly
33° c

33
Lavan Island
Relative humidity 84%
Wind speed 14 km/h
Wind dir Westerly
33° c

32
Kish Island
Relative humidity 84%
Wind speed calm
Wind dir -
32° c

34
Bandar-e-Lengeh
Relative humidity 75%
Wind speed 14 km/h
Wind dir Easterly
34° c

32
Siri island
Relative humidity 79%
Wind speed calm
Wind dir -
32° c

33
Abumusa island
Relative humidity 84%
Wind speed 7 km/h
Wind dir Westerly
33° c

30
Jask
Relative humidity 89%
Wind speed 29 km/h
Wind dir Easterly
30° c

34
Rudan
Relative humidity 31%
Wind speed calm
Wind dir -
34° c

34
Parsiyan
Relative humidity 59%
Wind speed 4 km/h
Wind dir Easterly
34° c

33
Bandar-e-Khamir
Relative humidity 74%
Wind speed 7 km/h
Wind dir Easterly
33° c

32
Qeshm (Coastal)
Relative humidity 81%
Wind speed 7 km/h
Wind dir Easterly
32° c

33
Sardasht-e-bashagard
Relative humidity 33%
Wind speed calm
Wind dir -
33° c

31
Bastak
Relative humidity 38%
Wind speed calm
Wind dir -
31° c

 

Latest News

©All rights reserved to Hormozgan Meteorological organization

Design & Develop by DanaWeb