شعار سال سازمان جهانی هواشناسی: خورشید، زمین و هوا
A+ A- تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 01 بهمن ماه 1398
 • خانه
 • هشدارهای هواشناسی

اطلاعیه-شماره-44

بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تاثیر موج ناپایدار بارشی از اواخر چهارشنبه 98/11/2  تا  جمعه  98/11/4 در جنوب کشور است که سبب ناپایداری جوی و دریایی در استان هرمزگان خواهد شد.

 • توصیف سامانه مورد انتظار : سامانه بارشی  
 • زمان فعالیت :  اواخر چهارشنبه 98/11/2  تا  جمعه  98/11/4 به ویژه روز پنجشنبه
 • نوع مخاطره :  بارش باران گاه همراه با رگبار باران و رعد وبرق و  وزش باد نسبتا شدید(45 کیلومتر در ساعت)  
 • منطقه اثر:  اکثر نقاط استان به ویژه مناطق شرقی
 • اثر مخاطره : آبگرفتگی معابر عمومی ، مواج شدن دریا ( تا 180 سانتیمتر)و اختلال در تردد های دریایی
 • ·        توصیه های هواشناسی :

1.با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر عمومی تمهیدات لازم صورت گیرد .

 2. با توجه به وزش باد نسبتا جنوب شرقی (چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه ) و وزش باد  نسبتا شدید شمال غربی(بعدازظهر پنجشنبه و جمعه )و مواج شدن دریا تمهیدات لازم  در بنادر استان صورت گیرد .

اطلاعیه-شماره ی-43

"اطلاعیه شماره 43"

بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده  تاثیر سامانه ناپایدار جوی  در جنوب کشور است که سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان هرمزگان  خواهد شد.

 • توصیف سامانه مورد انتظار : عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو(سه شنبه )،زبانه های سامانه پرفشار (چهارشنبه و پنجشنبه)
 • زمان فعالیت :  سه شنبه 98/10/24  تا پنجشنبه  98/10/26
 • نوع مخاطره : رگبار باران و رعد وبرق و وزش باد نسبتا شدید  در مناطق دریایی استان و نواحی ساحلی
 • منطقه اثر:

      ظهر سه شنبه تا اوایل چهارشنبه :  رگبار باران و رعد وبرق  در جزایر خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان و وزش باد شدید شمال غربی (36-40 کیلومتر در ساعت ) و مواج شدن خلیج فارس تا 150 سانتیمتر.

     چهارشنبه: باد شدید شمال شرقی(36-42 کیلومتر در ساعت) درمناطق شرقی و مرکزی استان، تنگه هرمز ، جزایر شرقی خلیج فارس

      و دریای عمان و مواج شدن دریا به ویزه تنگه هرمز تا 180 سانتیمتر .

پنجشنبه : باد نسبتا  شدید شمال شرقی(36 کیلومتر در ساعت) درمناطق شرقی و مرکزی استان، تنگه هرمز و دریای عمان  و مواج شدن دریا تا 120 سانتیمتر.

اثر مخاطره  : در مناطق دریایی :  رگبار باران و رعد وبرق و وزش باد نسبتا شدید  و مواج شدن دریا

              در مناطق شرقی و مرکزی استان : وزش باد شدید و ماندگاری هوای نسبتا سرد

توصیه های هواشناسی :

تمهیدات لازم در خصوص ایمنی سفرهای دریایی  صورت پذیرد .

اطلاعیه43

باسمه تعالی

"اطلاعیه شماره 43"

بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده  تاثیر سامانه ناپایدار جوی  در جنوب کشور است که سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان هرمزگان  خواهد شد.

 • توصیف سامانه مورد انتظار : عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو(سه شنبه )،زبانه های سامانه پرفشار (چهارشنبه و پنجشنبه)
 • زمان فعالیت :  سه شنبه 98/10/24  تا پنجشنبه  98/10/26
 • نوع مخاطره : رگبار باران و رعد وبرق و وزش باد نسبتا شدید  در مناطق دریایی استان و نواحی ساحلی
 • منطقه اثر:

      ظهر سه شنبه تا اوایل چهارشنبه :  رگبار باران و رعد وبرق  در جزایر خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان و وزش باد شدید شمال غربی (40-36 کیلومتر در ساعت ) و مواج شدن خلیج فارس تا 150 سانتیمتر.

  چهارشنبه: باد شدید شمال شرقی(42-36 کیلومتر در ساعت) درمناطق شرقی و مرکزی استان، تنگه هرمز ، جزایر شرقی خلیج فارس

 و دریای عمان و مواج شدن دریا به ویزه تنگه هرمز تا 180 سانتیمتر .

پنجشنبه : باد نسبتا  شدید شمال شرقی(36 کیلومتر در ساعت) درمناطق شرقی و مرکزی استان، تنگه هرمز و دریای عمان  و مواج شدن دریا تا 120 سانتیمتر.

اثر مخاطره  : در مناطق دریایی :  رگبار باران و رعد وبرق و وزش باد نسبتا شدید  و مواج شدن دریا

 در مناطق شرقی و مرکزی استان : وزش باد شدید و ماندگاری هوای نسبتا سرد

توصیه های هواشناسی :

تمهیدات لازم در خصوص ایمنی سفرهای دریایی  صورت پذیرد .

اطلاعیه-شماره43

باسمه تعالی

"اطلاعیه شماره 43"

بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده  تاثیر سامانه ناپایدار جوی  در جنوب کشور است که سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان هرمزگان  خواهد شد.

 • توصیف سامانه مورد انتظار : عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو(سه شنبه )،زبانه های سامانه پرفشار (چهارشنبه و پنجشنبه)
 • زمان فعالیت :  سه شنبه 98/10/24  تا پنجشنبه  98/10/26
 • نوع مخاطره : رگبار باران و رعد وبرق و وزش باد نسبتا شدید  در مناطق دریایی استان و نواحی ساحلی
 • منطقه اثر:

      ظهر سه شنبه تا اوایل چهارشنبه :  رگبار باران و رعد وبرق  در جزایر خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان و وزش باد شدید شمال غربی (40-36 کیلومتر در ساعت ) و مواج شدن خلیج فارس تا 150 سانتیمتر.

  چهارشنبه: باد شدید شمال شرقی(42-36 کیلومتر در ساعت) درمناطق شرقی و مرکزی استان، تنگه هرمز ، جزایر شرقی خلیج فارس

 و دریای عمان و مواج شدن دریا به ویزه تنگه هرمز تا 180 سانتیمتر .

پنجشنبه : باد نسبتا  شدید شمال شرقی(36 کیلومتر در ساعت) درمناطق شرقی و مرکزی استان، تنگه هرمز و دریای عمان  و مواج شدن دریا تا 120 سانتیمتر.

اثر مخاطره  : در مناطق دریایی :  رگبار باران و رعد وبرق و وزش باد نسبتا شدید  و مواج شدن دریا

 در مناطق شرقی و مرکزی استان : وزش باد شدید و ماندگاری هوای نسبتا سرد

توصیه های هواشناسی :

تمهیدات لازم در خصوص ایمنی سفرهای دریایی  صورت پذیرد .

اخطاریه شماره 10

خروجی نقشه هاو مدل های هواشناسی بیانگر  یک موج بارشی فعال در جنوب و جنوب شرق کشور از روز پنجشنبه 98/10/19 تا  یکشنبه 98/10/22 است که سبب ناپایداری جوی و دریایی  قابل ملاحظه در استان هرمزگان به شرح ذیل خواهد شد.

توصیف سامانه مورد انتظار : سامانه کم فشار بارشی و تشدید  ناپایداری جوی و دریایی .

زمان فعالیت : پنجشنبه 98/10/19  تا  یکشنبه  98/10/22، شدت فعالیت روز جمعه تا بعدازظهر شنبه

نوع مخاطره : رگبار شدید باران  و رعد وبرق گاهی همراه با  تگرگ ،تندباد شدید(60-45 کیلومتردر ساعت) و مواج شدن دریا (گاهی تا ارتفاع موج200 سانتیمتر )
منطقه اثر: اکثر نقاط استان به ویژه مناطق مرکزی.  
اثر مخاطره  : آب گرفتگی معابر عمومی ،سیلابی شدن رودخانه ها،احتمال خسارت به محصولات کشاورزی ،اختلال در تردد های دریایی 
توصیه های هواشناسی :
با توجه به آبگرفتگیمعابر و جاده ها، تمهیدات لازم در تردد های شهری وجاده ای صورت پذیرد.
با توجه به شدت بارش، اقدامات لازم جهت جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی صورت پذیرد.
با توجه به نامساعد شدن دریا تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخطاریه 9 مورخ 14 دی 98

پیرو اطلاعیه شماره  42 مورخ 98/10/12،نقشه های هواشناسی نشان دهنده تقویت سامانه بارشی در مناطق جنوبی کشور از شنبه 98/10/14 تا دوشنبه 98/10/16 است که طی یکشنبه 98/10/15، سبب  ناپایداری جوی قابل ملاحظه در مناطق غربی و شمالی استان هرمزگان نیز خواهد شد.

 • توصیف سامانه مورد انتظار : تقویت سامانه بارشی
 • زمان فعالیت :  بعدازظهر شنبه 14/10/98 تا دوشنبه  16/10/98،شدت فعالیت روز یکشنبه
 • نوع مخاطره :  رگبار باران و رعد وبرق  و آبگرفتگی معابر، با احتمال وقوع تگرگ (مناطق غربی و شمالی) و  وزش باد نسبتا شدید  
 • منطقه اثر: اکثر نقاط استان به ویژه مناطق شمالی و غربی
 • اثر مخاطره : سیلابی شدن مسیل ها در مناطق شمالی و غربی استان ، مواج شدن دریا و اختلال در تردد های دریایی
 • ·        توصیه های هواشناسی :

1.با توجه به تاثیر  قابل ملاحظه سامانه بارشی در استان های همجوار (بوشهر ،کرمان و فارس) و احتمال سیلابی شدن،از تردد های جاده ای غیر ضرور ، طی روز یکشنبه خودداری شود .

2. از تردد در حاشیه های رودخانه های فصلی در شمال و غرب استان  جلوگیری گردد .

 2. با توجه به وزش باد نسبتا شدید و مواج بودن دریا به ویژه روزهای یکشنبه و دوشنبه تمهیدات لازم در بنادر استان  صورت گیرد .

اطلاعیه شماره 42 هواشناسی هرمزگان

بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده  تاثیر موج ناپایدار بارشی از  شنبه  14/10/98 تا دوشنبه 16/10/98 در جنوب کشور است که سبب ناپایداری جوی و دریایی در استان هرمزگان خواهد شد.

 • توصیف سامانه مورد انتظار : سامانه کم فشار بارشی  
 • زمان فعالیت :  بعدازظهر شنبه 14/10/98 تا دوشنبه  16/10/98
 • نوع مخاطره :  بارش باران گاه همراه با رگبار باران و رعد وبرق و  وزش باد نسبتا شدید  
 • منطقه اثر:  اکثر نقاط استان به ویژه مناطق شمالی و غربی
 • اثر مخاطره  :  احتمال سیلابی شدن مسیل ها در مناطق شمالی و غربی استان  ، مواج شدن دریا و اختلال در تردد های دریایی
 •   توصیه های هواشناسی :

1.با توجه به تاثیر بارشی قابل توجه سامانه در استان های همجوار و احتمال سیلابی شدن مسیل ها از تردد در حاشیه های رودخانه های فصلی در شمال و غرب استان خودداری شود .

 2. با توجه به وزش باد نسبتا جنوب شرقی از اواخر شنبه تا اواسط یکشنبه و وزش باد شدید جنوب غربی –شمال غربی  (تا 45 کیلومتر در ساعت) از بعدازظهر یکشنبه تا دوشنبه و مواج شدن دریا تا (150سانتیمتر) تمهیدات لازم  در بنادر استان صورت گیرد .

 

اخطاریه 8

  بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تاثیر موج ناپایدار بارشی  برروی  استان هرمزگان طی روزهای یکشنبه 98/9/24  تا پنجشنبه 98/9/28  است که طی روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه  تقویت خواهد شد.

 • توصیف سامانه مورد انتظار :  تقویت سامانه ناپایدار بارشی  
 • زمان فعالیت : یکشنبه  98/9/24  تا  پنجشنبه 98/9/28 با تاکید بر روزهای دوشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه .

یکشنبه : افزایش ابرناکی ، بارش خفیف و پراکنده درمناطق غربی

دوشنبه : از ساعات ظهر رگبار باران و رعد و برق در مناطق غربی  و جزایر خلیج فارس، از ساعات بعدازظهر و شب به تدریج در سایر نقاط از جمله مناطق مرکز ی و تنگه هرمز ،وزش باد شدید جنوب شرقی(45 کیلومتر در ساعت) و مواج شدن دریا(تا 180 سانتیمتر).

سه شنبه :رگبار باران و رعد وبرق در اکثر نقاط استان ، وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی(45 کیلومتر در ساعت) و مواج شدن دریا (تا 180 سانتیمتر).

چهارشنبه : رگبار باران و رعد وبرق در نیمه شرقی استان ،وزش باد نسبتا شدید شمال غربی و مواج بودن دریا(150سانتیمتر) ،کاهش ابرناکی از مناطق غربی .

پنجشنبه : بارش پراکنده در مناطق شرقی، به تدریج از ساعات بعدازظهر خروج سامانه بارشی ، تداوم وزش باد نسبتا شدید شمال غربی و مواج بودن دریا (150سانتیمتر). 

 • نوع مخاطره : رگبار باران و رعد وبرق،احتمال تگرگ، وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا.
 • منطقه اثر: اکثر نقاط استان به ویژه مناطق غربی، شرقی و مناطق مرکزی استان.
 • اثر مخاطره : آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل ها ، طغیان رودخانه های فصلی،اختلال در تردد های دریایی.
  • ·        توصیه های هواشناسی :  

1.با توجه سیلابی شدن مسیل ها ،از قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .

2.با توجه به وزش باد نسبتا شدید  و مواج شدن دریا  تمهیدات لازم صورت گیرد .

"اطلاعیه - 39"

باسمه تعالی

"اطلاعیه شماره39"

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تاثیر سامانه بارشی روی استان هرمزگان است که طی روزهای شنبه 98/9/16  تا  سه شنبه 98/9/19 سبب ناپایداری جوی و دریایی دراکثر نقاط استان به شرح ذیل خواهد شد  :

 • توصیف سامانه مورد انتظار : سامانه بارشی
 • زمان  فعالیت :از روز شنبه 98/9/16 تا سه شنبه  98/9/19 به ویژه  روزهای یکشنبه تا اوایل دوشنبه .
 • نوع مخاطره :رگبار باران و رعد وبرق ، در برخی نقاط با احتمال تگرگ، وزش باد نسبتا شدید  و مواج شدن دریا .
 • منطقه اثر: اکثر نقاط استان به ویژه مناطق شرقی ،مرکزی و مناطق دریایی استان .
 • اثر مخاطره :آبگرفتگی معابر عمومی ،احتمال سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی به ویژه در شرق استان .
  • توصیه های لازم:
   1.با توجه به احتمال سیلابی شدن مسیل ها، به ویژه در شرق ، از قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .
   2.با توجه به وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی طی روزهای  شنبه و یکشنبه و وزش باد نسبتا شدید شمال غربی طی روز های دوشنبه و سه شنبه ،تمهیدات لازم در تردد های دریایی صورت پذیرد .

اخطاریه شماره 6

باسمه تعالی

 

"اخطاریه شماره 6"

 

پیرو اطلاعیه شماره 37 مورخ 98/8/23  و اخطاریه شماره 5 هواشناسی، بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تقویت جریانات ناپایدار طی بعدازظهر سه شنبه 98/8/28 تا ظهر پنجشنبه 98/8/30 در اکثر نقاط استان به ویژه مناطق غربی و جزایر خلیج فارس است. بنابراین وضعیت جوی و دریایی در  استان  به شرح ذیل پیش بینی می شود:

 • زمان فعالیت : سه شنبه 98/8/28 تا  پنجشنبه 98/8/30.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار باران و رعد وبرق با احتمال تگرگ، احتمال تند باد لحظه ای، وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا.
 • منطقه فعالیت: در نیمه غربی و جزایر خلیج فارس از ظهر سه شنبه و چهارشنبه، در مناطق مرکزی و شمالی از اواخر سه شنبه و روز چهارشنبه، در مناطق شرقی و سواحل دریای عمان از چهارشنبه تا پنجشنبه.

وضعیت دریا : وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی، به تدریج از چهارشنبه در خلیج فارس جنوب غربی – شمال غربی ، گاه تند باد لحظه ای در مناطق دریایی و مواج شدن دریا، گاهی تا ارتفاع موج 180 سانتیمتر.

 • اثر مخاطره: اختلال در تردد های دریایی و آبگرفتگی  معابر به ویژه در نیمه غربی استان و جزایر خلیج فارس و برخی نقاط شرقی استان.
 • توصیه های هواشناسی :

1.از قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی  به ویژه در مناطق  غربی استان خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن  خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان تمهیدات لازم  در بنادر استان صورت گیرد.

 

ضمنا  با خروج سامانه بارشی از صبح پنجشنبه، کاهش دمای کمینه بین  2تا 5 درجه سلسیوس در استان پیش بینی می شود.

"اطلاعیه 37"

 

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر گذر متناوب امواج ناپایدار تراز میانی جو  برروی  استان هرمزگان  است که طی هفته آینده ، که طی هفته آینده، سبب ناپایداری جوی و دریایی در  استان هرمزگان به شرح ذیل خواهد شد  :

 • زمان فعالیت : شنبه 98/8/25 تا پنجشنبه 98/8/30
 • پدیده قابل انتظار:  بارش باران طی ساعاتی با رگبار باران و رعد وبرق، وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا.
 • وضعیت  بارشی:

غالبا در مناطق غربی و جزایر خلیج فارس ،سه شنبه تا پنجشنبه علاوه بر مناطق غربی  در سایر مناطق مرکزی ، شرقی و شمالی استان.

 •  وضعیت دریا :

شنبه  98/8/25 تا دوشنبه98/8/27 :  وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی در محدوده ی 38 کیلومتر بر ساعت در جزایر غربی استان و غرب تنگه هرمز .

سه شنبه98/8/28 تا پنجشنبه98/8/30 : وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی – شمال غربی در محدوده  ی40 کیلومتر بر ساعت  و مواج شدن خلیج فارس و غرب تنگه هرمز  تا 150 سانتیمتر .

اثر مخاطره  : احتمال آبگرفتگی در مناطق غربی و جزایر غربی استان، اختلال در تردد های دریایی در خلیج فارس.

 • توصیه های هواشناسی :

1.از قرارگیری در حریم رودخانه های فصلی استان به ویژه در مناطق غربی خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن دریا،  تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد.

" تغییرات احتمالی در خصوص شدت و نحوه فعالیت سامانه اطلاع رسانی خواهد شد ."

اخطاریه شماره 4

 

پیرو اطلاعیه شماره 36 مورخ 98/8/16 به استحضار می رساند، بررسی نقشه های هواشناسی تقویت فعالیت سامانه ناپایدار بارشی را برروی استان هرمزگان نشان می دهد که تاثیرات آن برروی استان به شرح ذیل پیش بینی می شود:

 • زمان فعالیت : شنبه 98/8/18  تا  پایان وقت یکشنبه 98/8/19.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار مداوم باران و رعد وبرق گاه تگرگ، تند باد لحظه ای ، افزایش سرعت باد و مواج شدن دریا
 • منطقه اثر: غالب نقاط استان بویژه مناطق مرکزی استان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس.
 • وضعیت  بارشی:

      طی روز شنبه با تمرکز برروی مناطق شرقی، شمالی، غربی و بویژه مرکزی استان و شمال تنگه هرمز ( اوج فعالیت در ساعات بعد از ظهر و شب).

      طی روز یکشنبه بیشتر جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و سواحل غربی استان.

 •  وضعیت دریا :

شنبه افزایش باد جنوب شرقی برروی دریای عمان و تنگه هرمز (بیشتر نیمه شرقی تنگه هرمز) و مواج شدن این مناطق.

یکشنبه افزایش باد شمال شرقی – شرقی برروی شرق خلیج فارس و تنگه هرمز (بیشتر نیمه غربی تنگه هرمز) و مواج شدن این مناطق.

اثر مخاطره  : آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانه های فصلی، برخورد صاعقه بویژه در مناطق مرتفع، وقوع تگرگ در مناطق مستعد، اختلال در تردد های دریایی .

 • توصیه های هواشناسی :

1.از قرارگیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری گردد .

2.با توجه به مواج شدن دریا،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

اطلاعیه شماره 36 هواشناسی

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار برروی  استان هرمزگان  است که طی روزهای شنبه و یکشنبه، 18 و 19 آبان ماه 98 ، سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان به شرح ذیل خواهد شد  :

 • زمان فعالیت : شنبه 98/8/18  تا  یکشنبه 98/8/19.
 • پدیده قابل انتظار:  بارش باران گاهی با رگبار باران و رعد وبرق، احتمال تند باد لحظه ای، وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا.
 • وضعیت  بارشی:  روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط استان بویژه مناطق غربی، شمالی و جزایر خلیج فارس.
 •  وضعیت دریا :  وزش باد نسبتا شدید در محدوده ی 40 کیلومتر بر ساعت در مناطق دریایی و مواج شدن دریا تا 180 سانتیمتر.

اثر مخاطره  :  اختلال در تردد های دریایی و احتمال آبگرفتگی در مناطق غربی، مناطق شمالی و جزایر غربی استان.

 • توصیه های هواشناسی :

1.از قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی استان خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن دریا،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

"اطلاعیه شماره 35"

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار برروی  استان هرمزگان  است که طی روزهای پنجشنبه و جمعه، 9 و 10 آبان ماه 98 ، سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان به شرح ذیل خواهد شد  :

 • زمان فعالیت : پنجشنبه 98/8/9  تا  جمعه 98/8/10.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار باران و رعد وبرق، احتمال تند باد لحظه ای و خیزش گردوخاک ، افزایش باد و مواج شدن دریا
 • وضعیت  بارشی:

             روزهای پنجشنبه و جمعه بیشتر در ارتفاعات استان و برخی نقاط مرکزی، شمالی، شرقی و محدوده تنگه هرمز.

 •  وضعیت دریا :

بعد از ظهر پنجشنبه و روز جمعه افزایش باد غربی برروی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز و مواج شدن این مناطق.

اثر مخاطره  : احتمال اختلال در تردد های دریایی .

 • توصیه های هواشناسی :

1.از رفتن به مناطق مرتفع  و قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی شمال استان خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن خلیج فارس،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

اطلاعیه-شماره 34

 بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر ناپایدار موقتی جوی و دریایی در  استان هرمزگان  است که از  بعدازظهر روز دو شنبه، مورخ 98/7/29، تا سه شنبه 98/7/30 ،سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان، به شرح ذیل خواهد شد  :

 زمان فعالیت : روزهای دو شنبه  98/7/29  و  سه شنبه 98/7/30 ، ساعات بعدازظهر و اوایل شب.

پدیده قابل انتظار: رگبار موقتی باران و رعد وبرق، احتمال تند باد لحظه ای و خیزش گردوخاک و متلاطم شدن دریا

وضعیت  بارشی:  در ارتفاعات غربی و شمالی استان ،در جزایر غربی استان و مناطق ساحلی (به صورت پراکنده)

 وضعیت دریا : متلاطم شدن موقتی دریا در جزایر غربی استان و محدوده تنگه هرمز با افزایش ابرناکی وافزایش لحظه ای سرعت باد  .

 توصیه های هواشناسی :

1.از رفتن به مناطق مرتفع  و قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی در نواحی غربی استان خودداری شود .

2.با توجه به متلاطم شدن  موقتی دریا (جزایر غربی استان ونقاطی از تنگه هرمز)  ،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

"اطلاعیه شماره 33"

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم شرایط ناپایدار جوی در جنوب شرق کشور و نیز  استان هرمزگان است که از  بعدازظهر روز سه شنبه، مورخ 98/7/16، تا  جمعه 98/7/19 سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان به شرح ذیل خواهد شد  :

 • زمان فعالیت : روزهای سه شنبه  98/7/16  تا  جمعه 98/7/19 ساعات بعدازظهر و اوایل شب.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار موقتی باران و رعد وبرق، احتمال وقوع تگرگ ، احتمال تند باد لحظه ای و خیزش گردوخاک و مواج شدن  دریا.
 • وضعیت  بارشی:

  روزهای سه شنبه و چهارشنبه  در ارتفاعات به ویژه  مناطق  غربی و شمالی استان  ،برخی جزایر خلیج فارس و ارتفاعات مرکزی و روز پنجشنبه و جمعه ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی و محدوه تنگه هرمز.

 وضعیت دریا :

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش باد جنوب غربی در مناطق دریایی به ویژه دریای عمان و تنگه هرمز ، با احتمال تندباد لحظه ای در تنگه هرمز طی روز پنجشنبه.

اثر مخاطره  :احتمال سیلابی شدن مسیل ها در شمال و غرب استان ،احتمال اختلال در تردد های دریایی.

 • توصیه های هواشناسی :

1.از رفتن به مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن دریا، تمهیدات لازم صورت گیرد.

اخطاریه شماره 3

پیرو اطلاعیه شماره 32 مورخ 98/7/10 به استحضار می رساند، شرایط ناپایدار جوی برروی جنوب شرق کشور تقویت خواهد شد که تاثیرات آن بر روی استان به شرح ذیل پیش بینی می شود.

 • زمان فعالیت : روزهای جمعه 98/7/12 تا دوشنبه 98/7/15.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار باران و رعد وبرق گاه تگرگ ،  تند باد لحظه ای و مواج شدن  دریا.
 • منطقه اثر: غالب نقاط استان بویژه مناطق مرتفع.
 • وضعیت دریا : افزایش باد جنوب شرقی و مواج شدن خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، گاه تندباد لحظه ای و رگبار باران و رعد و برق  
 • اثر مخاطره  : آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانه های فصلی، برخورد صاعقه در مناطق مرتفع، وقوع تگرگ در مناطق مستعد، احتمال اختلال در تردد های دریایی .
 • توصیه های هواشناسی :  

1.از رفتن به مناطق مرتفع  و قرارگیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن دریا،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

"اطلاعیه شماره 31"

"اطلاعیه شماره 31"

پیرو اطلاعیه شماره 30 مورخ 98/7/1 ،بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم و تقویت شرایط ناپایدارجوی در جنوب شرق کشور و استان هرمزگان ، به شرح ذیل خواهد بود :

 • سامانه موثر : سامانه  مونسونی .
 • زمان فعالیت : روزهای شنبه  98/7/6 تا سه شنبه 98/7/9  ساعات بعدازظهر و اوایل شب.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار موقتی باران و رعد وبرق با احتمال وقوع تگرگ ، احتمال وزش باد و خیزش گردوخاک، افزایش تند باد لحظه ای و مواج شدن موقتی دریا در ساعات بعدازظهر در تنگه هرمز .
 • مناطق تحت تاثیر : اکثر ارتفاعات استان (بشاگرد ،رودان،بستک ،خمیر، حاجی آباد و ارتفاعات بخش مرکزی).
 • اثر مخاطره :احتمال سیلابی شدن مسیلها در شمال و شرق استان ،مواج شدن موقتی تنگه هرمز.
 • توصیه های هواشناسی :

           با توجه به تقویت نسبی سامانه :

1.از رفتن به مناطق مرتفع  و قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .

2.با توجه به افزایش ابرهای ناپایدار و احتمال تندباد لحظه ای در تنگه هرمز ،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

اطلاعیه 29 هواشناسی

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم ناپایداری های تابستانه در ارتفاعات استان به شرح ذیل خواهد بود :

 • سامانه موثر : سامانه مونسونی .
 • زمان فعالیت : روزهای شنبه  98/6/23 و یکشنبه 98/6/24 ، ساعات بعدازظهر و اوایل شب .
 • مناطق تحت تاثیر : ارتفاعات استان از جمله منطقه بشاگرد .
 • پدیده قابل انتظار : رگبار موقتی باران و رعد وبرق و افزایش تند باد لحظه ای .

      

 

 

 توصیه های هواشناسی :

 1. از رفتن  به مناطق مرتفع  و قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .

اطلاعیه شماره ی 29

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم ناپایداری های تابستانه در ارتفاعات استان به شرح ذیل خواهد بود :

 • سامانه موثر : سامانه مونسونی .
 • زمان فعالیت : روزهای شنبه  98/6/23 و یکشنبه 98/6/24 ، ساعات بعدازظهر و اوایل شب .
 • مناطق تحت تاثیر : ارتفاعات استان از جمله منطقه بشاگرد .
 • پدیده قابل انتظار : رگبار موقتی باران و رعد وبرق و افزایش تند باد لحظه ای .
 • توصیه های هواشناسی :
 1. از رفتن  به مناطق مرتفع  و قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .
تماس با ما

آدرس پستی : بندرعباس- میدان خلیج فارس - جنب بوستان قائم – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان هرمزگان         کد پستی :  ۱۹۶۹۵- ۷۹۱۹۷          تلفن : ۹۳ - ۳۳۶۷۵۳۹۰ - ۰۷۶         نمابر :  ۳۳۶۷۰۷۲۶ - ۰۷۶
پست الکترونیکی : research@hormozganmet.ir         پایگاه اطلاع رسانی: www.hormozganmet.ir

افراد آنلاین : 95 | بازديد امروز : 1903 | بازديد روز گذشته : 2366 | بازديد اين هفته : 6554 | بازديد اين ماه : 45609 | مجموع آمار بازديد ها : 1769459

© تمامی حقوق مادی و معنوی نزد اداره کل هواشناسی استان هرمزگان محفوظ میباشد.

طراحی شده در دانــاوب