شعار سال سازمان جهانی هواشناسی: خورشید، زمین و هوا
A+ A- تاریخ بروزرسانی: سه شنبه 19 آذر ماه 1398
 • خانه
 • هشدارهای هواشناسی

"اخطاریه شماره 7"

 باسمه تعالی

"اخطاریه شماره 7"
پیرو اطلاعیه ی شماره 39 مورخ 98/9/13 ،تحلیل و بررسی مدل ها و نقشه های هواشناسی بیانگر تقویت سامانه ی ناپایدار بارشی بر روی استان هرمزگان است.بنابراین پیش بینی وضعیت ناپایداری های قابل ملاحظه ی جوی و دریایی در اکثر نقاط استان، ازشنبه 98/9/16 تا چهارشنبه 98/9/20 به شرح ذیل به استحضار می رساند:

توصیف سامانه مورد انتظار : تقویت سامانه بارشی و تشدید بارش بر روی استان .

زمان فعالیت : بعدازظهر شنبه 98/9/16 تا چهارشنبه 98/9/20 (با تاًکید بر روزهای یکشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه )

نوع مخاطره :رگبار شدید باران و رعد وبرق ، گاه با تگرگ، وزش باد شدید و مواج شدن دریا .

منطقه اثر: اکثر نقاط استان به ویژه مناطق غربی، شرقی ،مرکزی و مناطق دریایی استان .

اثر مخاطره :آبگرفتگی معابر عمومی ، سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی، به ویژه در شرق و غرب استان .

توصیه های لازم:

1.با توجه به احتمال سیلابی شدن مسیل ها، به ویژه در مناطق شرقی و غربی ، از قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .
2. با عنایت به وقوع طوفان تندری همراه با رعد وبرق شدید و تگرگ در بعضی ساعات ،در این خصوص اقدامات پیشگیرانه ی لازم صورت پذیرد.

3. طی یکشنبه تا سه شنبه با توجه به وزش باد شدید جنوب شرقی و وقوع تند بادهای لحظه ای و طی چهارشنبه با توجه به وزش باد شدید شمال غربی ،تمهیدات لازم در تردد های دریایی نیز صورت پذیرد .

"اطلاعیه - 39"

باسمه تعالی

"اطلاعیه شماره39"

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تاثیر سامانه بارشی روی استان هرمزگان است که طی روزهای شنبه 98/9/16  تا  سه شنبه 98/9/19 سبب ناپایداری جوی و دریایی دراکثر نقاط استان به شرح ذیل خواهد شد  :

 • توصیف سامانه مورد انتظار : سامانه بارشی
 • زمان  فعالیت :از روز شنبه 98/9/16 تا سه شنبه  98/9/19 به ویژه  روزهای یکشنبه تا اوایل دوشنبه .
 • نوع مخاطره :رگبار باران و رعد وبرق ، در برخی نقاط با احتمال تگرگ، وزش باد نسبتا شدید  و مواج شدن دریا .
 • منطقه اثر: اکثر نقاط استان به ویژه مناطق شرقی ،مرکزی و مناطق دریایی استان .
 • اثر مخاطره :آبگرفتگی معابر عمومی ،احتمال سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی به ویژه در شرق استان .
  • توصیه های لازم:
   1.با توجه به احتمال سیلابی شدن مسیل ها، به ویژه در شرق ، از قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .
   2.با توجه به وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی طی روزهای  شنبه و یکشنبه و وزش باد نسبتا شدید شمال غربی طی روز های دوشنبه و سه شنبه ،تمهیدات لازم در تردد های دریایی صورت پذیرد .

اخطاریه شماره 6

باسمه تعالی

 

"اخطاریه شماره 6"

 

پیرو اطلاعیه شماره 37 مورخ 98/8/23  و اخطاریه شماره 5 هواشناسی، بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تقویت جریانات ناپایدار طی بعدازظهر سه شنبه 98/8/28 تا ظهر پنجشنبه 98/8/30 در اکثر نقاط استان به ویژه مناطق غربی و جزایر خلیج فارس است. بنابراین وضعیت جوی و دریایی در  استان  به شرح ذیل پیش بینی می شود:

 • زمان فعالیت : سه شنبه 98/8/28 تا  پنجشنبه 98/8/30.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار باران و رعد وبرق با احتمال تگرگ، احتمال تند باد لحظه ای، وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا.
 • منطقه فعالیت: در نیمه غربی و جزایر خلیج فارس از ظهر سه شنبه و چهارشنبه، در مناطق مرکزی و شمالی از اواخر سه شنبه و روز چهارشنبه، در مناطق شرقی و سواحل دریای عمان از چهارشنبه تا پنجشنبه.

وضعیت دریا : وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی، به تدریج از چهارشنبه در خلیج فارس جنوب غربی – شمال غربی ، گاه تند باد لحظه ای در مناطق دریایی و مواج شدن دریا، گاهی تا ارتفاع موج 180 سانتیمتر.

 • اثر مخاطره: اختلال در تردد های دریایی و آبگرفتگی  معابر به ویژه در نیمه غربی استان و جزایر خلیج فارس و برخی نقاط شرقی استان.
 • توصیه های هواشناسی :

1.از قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی  به ویژه در مناطق  غربی استان خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن  خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان تمهیدات لازم  در بنادر استان صورت گیرد.

 

ضمنا  با خروج سامانه بارشی از صبح پنجشنبه، کاهش دمای کمینه بین  2تا 5 درجه سلسیوس در استان پیش بینی می شود.

"اطلاعیه 37"

 

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر گذر متناوب امواج ناپایدار تراز میانی جو  برروی  استان هرمزگان  است که طی هفته آینده ، که طی هفته آینده، سبب ناپایداری جوی و دریایی در  استان هرمزگان به شرح ذیل خواهد شد  :

 • زمان فعالیت : شنبه 98/8/25 تا پنجشنبه 98/8/30
 • پدیده قابل انتظار:  بارش باران طی ساعاتی با رگبار باران و رعد وبرق، وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا.
 • وضعیت  بارشی:

غالبا در مناطق غربی و جزایر خلیج فارس ،سه شنبه تا پنجشنبه علاوه بر مناطق غربی  در سایر مناطق مرکزی ، شرقی و شمالی استان.

 •  وضعیت دریا :

شنبه  98/8/25 تا دوشنبه98/8/27 :  وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی در محدوده ی 38 کیلومتر بر ساعت در جزایر غربی استان و غرب تنگه هرمز .

سه شنبه98/8/28 تا پنجشنبه98/8/30 : وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی – شمال غربی در محدوده  ی40 کیلومتر بر ساعت  و مواج شدن خلیج فارس و غرب تنگه هرمز  تا 150 سانتیمتر .

اثر مخاطره  : احتمال آبگرفتگی در مناطق غربی و جزایر غربی استان، اختلال در تردد های دریایی در خلیج فارس.

 • توصیه های هواشناسی :

1.از قرارگیری در حریم رودخانه های فصلی استان به ویژه در مناطق غربی خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن دریا،  تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد.

" تغییرات احتمالی در خصوص شدت و نحوه فعالیت سامانه اطلاع رسانی خواهد شد ."

اخطاریه شماره 4

 

پیرو اطلاعیه شماره 36 مورخ 98/8/16 به استحضار می رساند، بررسی نقشه های هواشناسی تقویت فعالیت سامانه ناپایدار بارشی را برروی استان هرمزگان نشان می دهد که تاثیرات آن برروی استان به شرح ذیل پیش بینی می شود:

 • زمان فعالیت : شنبه 98/8/18  تا  پایان وقت یکشنبه 98/8/19.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار مداوم باران و رعد وبرق گاه تگرگ، تند باد لحظه ای ، افزایش سرعت باد و مواج شدن دریا
 • منطقه اثر: غالب نقاط استان بویژه مناطق مرکزی استان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس.
 • وضعیت  بارشی:

      طی روز شنبه با تمرکز برروی مناطق شرقی، شمالی، غربی و بویژه مرکزی استان و شمال تنگه هرمز ( اوج فعالیت در ساعات بعد از ظهر و شب).

      طی روز یکشنبه بیشتر جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و سواحل غربی استان.

 •  وضعیت دریا :

شنبه افزایش باد جنوب شرقی برروی دریای عمان و تنگه هرمز (بیشتر نیمه شرقی تنگه هرمز) و مواج شدن این مناطق.

یکشنبه افزایش باد شمال شرقی – شرقی برروی شرق خلیج فارس و تنگه هرمز (بیشتر نیمه غربی تنگه هرمز) و مواج شدن این مناطق.

اثر مخاطره  : آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانه های فصلی، برخورد صاعقه بویژه در مناطق مرتفع، وقوع تگرگ در مناطق مستعد، اختلال در تردد های دریایی .

 • توصیه های هواشناسی :

1.از قرارگیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری گردد .

2.با توجه به مواج شدن دریا،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

اطلاعیه شماره 36 هواشناسی

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار برروی  استان هرمزگان  است که طی روزهای شنبه و یکشنبه، 18 و 19 آبان ماه 98 ، سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان به شرح ذیل خواهد شد  :

 • زمان فعالیت : شنبه 98/8/18  تا  یکشنبه 98/8/19.
 • پدیده قابل انتظار:  بارش باران گاهی با رگبار باران و رعد وبرق، احتمال تند باد لحظه ای، وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا.
 • وضعیت  بارشی:  روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط استان بویژه مناطق غربی، شمالی و جزایر خلیج فارس.
 •  وضعیت دریا :  وزش باد نسبتا شدید در محدوده ی 40 کیلومتر بر ساعت در مناطق دریایی و مواج شدن دریا تا 180 سانتیمتر.

اثر مخاطره  :  اختلال در تردد های دریایی و احتمال آبگرفتگی در مناطق غربی، مناطق شمالی و جزایر غربی استان.

 • توصیه های هواشناسی :

1.از قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی استان خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن دریا،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

"اطلاعیه شماره 35"

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار برروی  استان هرمزگان  است که طی روزهای پنجشنبه و جمعه، 9 و 10 آبان ماه 98 ، سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان به شرح ذیل خواهد شد  :

 • زمان فعالیت : پنجشنبه 98/8/9  تا  جمعه 98/8/10.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار باران و رعد وبرق، احتمال تند باد لحظه ای و خیزش گردوخاک ، افزایش باد و مواج شدن دریا
 • وضعیت  بارشی:

             روزهای پنجشنبه و جمعه بیشتر در ارتفاعات استان و برخی نقاط مرکزی، شمالی، شرقی و محدوده تنگه هرمز.

 •  وضعیت دریا :

بعد از ظهر پنجشنبه و روز جمعه افزایش باد غربی برروی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز و مواج شدن این مناطق.

اثر مخاطره  : احتمال اختلال در تردد های دریایی .

 • توصیه های هواشناسی :

1.از رفتن به مناطق مرتفع  و قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی شمال استان خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن خلیج فارس،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

اطلاعیه-شماره 34

 بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر ناپایدار موقتی جوی و دریایی در  استان هرمزگان  است که از  بعدازظهر روز دو شنبه، مورخ 98/7/29، تا سه شنبه 98/7/30 ،سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان، به شرح ذیل خواهد شد  :

 زمان فعالیت : روزهای دو شنبه  98/7/29  و  سه شنبه 98/7/30 ، ساعات بعدازظهر و اوایل شب.

پدیده قابل انتظار: رگبار موقتی باران و رعد وبرق، احتمال تند باد لحظه ای و خیزش گردوخاک و متلاطم شدن دریا

وضعیت  بارشی:  در ارتفاعات غربی و شمالی استان ،در جزایر غربی استان و مناطق ساحلی (به صورت پراکنده)

 وضعیت دریا : متلاطم شدن موقتی دریا در جزایر غربی استان و محدوده تنگه هرمز با افزایش ابرناکی وافزایش لحظه ای سرعت باد  .

 توصیه های هواشناسی :

1.از رفتن به مناطق مرتفع  و قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی در نواحی غربی استان خودداری شود .

2.با توجه به متلاطم شدن  موقتی دریا (جزایر غربی استان ونقاطی از تنگه هرمز)  ،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

"اطلاعیه شماره 33"

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم شرایط ناپایدار جوی در جنوب شرق کشور و نیز  استان هرمزگان است که از  بعدازظهر روز سه شنبه، مورخ 98/7/16، تا  جمعه 98/7/19 سبب ناپایداری جوی و دریایی در برخی نقاط استان به شرح ذیل خواهد شد  :

 • زمان فعالیت : روزهای سه شنبه  98/7/16  تا  جمعه 98/7/19 ساعات بعدازظهر و اوایل شب.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار موقتی باران و رعد وبرق، احتمال وقوع تگرگ ، احتمال تند باد لحظه ای و خیزش گردوخاک و مواج شدن  دریا.
 • وضعیت  بارشی:

  روزهای سه شنبه و چهارشنبه  در ارتفاعات به ویژه  مناطق  غربی و شمالی استان  ،برخی جزایر خلیج فارس و ارتفاعات مرکزی و روز پنجشنبه و جمعه ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی و محدوه تنگه هرمز.

 وضعیت دریا :

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایش باد جنوب غربی در مناطق دریایی به ویژه دریای عمان و تنگه هرمز ، با احتمال تندباد لحظه ای در تنگه هرمز طی روز پنجشنبه.

اثر مخاطره  :احتمال سیلابی شدن مسیل ها در شمال و غرب استان ،احتمال اختلال در تردد های دریایی.

 • توصیه های هواشناسی :

1.از رفتن به مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن دریا، تمهیدات لازم صورت گیرد.

اخطاریه شماره 3

پیرو اطلاعیه شماره 32 مورخ 98/7/10 به استحضار می رساند، شرایط ناپایدار جوی برروی جنوب شرق کشور تقویت خواهد شد که تاثیرات آن بر روی استان به شرح ذیل پیش بینی می شود.

 • زمان فعالیت : روزهای جمعه 98/7/12 تا دوشنبه 98/7/15.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار باران و رعد وبرق گاه تگرگ ،  تند باد لحظه ای و مواج شدن  دریا.
 • منطقه اثر: غالب نقاط استان بویژه مناطق مرتفع.
 • وضعیت دریا : افزایش باد جنوب شرقی و مواج شدن خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، گاه تندباد لحظه ای و رگبار باران و رعد و برق  
 • اثر مخاطره  : آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانه های فصلی، برخورد صاعقه در مناطق مرتفع، وقوع تگرگ در مناطق مستعد، احتمال اختلال در تردد های دریایی .
 • توصیه های هواشناسی :  

1.از رفتن به مناطق مرتفع  و قرارگیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .

2.با توجه به مواج شدن دریا،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

"اطلاعیه شماره 31"

"اطلاعیه شماره 31"

پیرو اطلاعیه شماره 30 مورخ 98/7/1 ،بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده تداوم و تقویت شرایط ناپایدارجوی در جنوب شرق کشور و استان هرمزگان ، به شرح ذیل خواهد بود :

 • سامانه موثر : سامانه  مونسونی .
 • زمان فعالیت : روزهای شنبه  98/7/6 تا سه شنبه 98/7/9  ساعات بعدازظهر و اوایل شب.
 • پدیده قابل انتظار: رگبار موقتی باران و رعد وبرق با احتمال وقوع تگرگ ، احتمال وزش باد و خیزش گردوخاک، افزایش تند باد لحظه ای و مواج شدن موقتی دریا در ساعات بعدازظهر در تنگه هرمز .
 • مناطق تحت تاثیر : اکثر ارتفاعات استان (بشاگرد ،رودان،بستک ،خمیر، حاجی آباد و ارتفاعات بخش مرکزی).
 • اثر مخاطره :احتمال سیلابی شدن مسیلها در شمال و شرق استان ،مواج شدن موقتی تنگه هرمز.
 • توصیه های هواشناسی :

           با توجه به تقویت نسبی سامانه :

1.از رفتن به مناطق مرتفع  و قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .

2.با توجه به افزایش ابرهای ناپایدار و احتمال تندباد لحظه ای در تنگه هرمز ،  تمهیدات لازم صورت گیرد.

اطلاعیه 29 هواشناسی

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم ناپایداری های تابستانه در ارتفاعات استان به شرح ذیل خواهد بود :

 • سامانه موثر : سامانه مونسونی .
 • زمان فعالیت : روزهای شنبه  98/6/23 و یکشنبه 98/6/24 ، ساعات بعدازظهر و اوایل شب .
 • مناطق تحت تاثیر : ارتفاعات استان از جمله منطقه بشاگرد .
 • پدیده قابل انتظار : رگبار موقتی باران و رعد وبرق و افزایش تند باد لحظه ای .

      

 

 

 توصیه های هواشناسی :

 1. از رفتن  به مناطق مرتفع  و قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .

اطلاعیه شماره ی 29

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تداوم ناپایداری های تابستانه در ارتفاعات استان به شرح ذیل خواهد بود :

 • سامانه موثر : سامانه مونسونی .
 • زمان فعالیت : روزهای شنبه  98/6/23 و یکشنبه 98/6/24 ، ساعات بعدازظهر و اوایل شب .
 • مناطق تحت تاثیر : ارتفاعات استان از جمله منطقه بشاگرد .
 • پدیده قابل انتظار : رگبار موقتی باران و رعد وبرق و افزایش تند باد لحظه ای .
 • توصیه های هواشناسی :
 1. از رفتن  به مناطق مرتفع  و قرار گیری در حریم رودخانه های فصلی خودداری شود .

اطلاعیه شماره-28

بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده ناپایداری جوی و دریایی در مناطق غربی خلیج فارس طی روزهای  شنبه 98/6/16 و یک شنبه 98/6/17 است  که تاثیرات آن در مناطق دریایی استان هرمزگان   به شرح ذیل خواهد بود :

 • نوع مخاطره : افزایش باد شمال غربی تا 38کیلومتر در ساعت و مواج شدن دریا تا 150 سانتیمتردر  جزایر غربی استان  
 • زمان فعالیت : ساعات بعدازظهر و شب  یکشنبه 98/6/17 تا صبح روز  دوشنبه 98/6/18
 • مناطق تحت تاثیر : مناطق غربی استان از جمله جزایر کیش و لاوان  
 • اثر مخاطره : مواج شدن بنادر غربی استان

 توصیه های هواشناسی :

1.طی روز یکشنبه ، با توجه به مواج شدن بنادر غربی استان تمهیدات لازم در جزایر کیش و لاوان صورت گیرد .

2. در ساعات بعدازظهر یکشنبه، از تردد شناورهای سبک در بنادر غربی استان خودداری شود .

3.تردد کشتیهای تجاری به سمت غرب خلیج فارس با احتیاط صورت گیرد.

"اطلاعیه شماره 25"

 

بررسی نقشه های هواشناسی طی هفته جاری  و به ویژه تا اواسط هفته، بیانگر ناپایداری وضعیت جوی و  دریایی در برخی نقاط استان  به شرح ذیل خواهد بود :

 

 • سامانه موثر: سامانه ناپایدار فصلی (مونسون).
 • زمان فعالیت : طی هفته جاری ،به ویژه روزهای شنبه 98/5/26 ، یکشنبه 98/5/27،دوشنبه 98/5/28 و سه شنبه 98/5/29
 • تاثیرات سامانه: وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا  و رگبار موقتی باران و رعد وبرق در ارتفاعات

 وضعیت دریایی : در ساعات صبح و اواخر شب ،وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی(39 کیلومتر بر ساعت ) و مواج شدن دریا در محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز (تا 150 سانتیمتر).

وضعیت بارشی : در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات استان از جمله ارتفاعات غربی، رگبار موقتی باران و رعد وبرق  و تند باد لحظه ای

 • توصیه های هواشناسی :

 

1. با توجه به مواج بودن دریای عمان و تنگه هرمز تمهیدات لازم در خصوص سفرهای دریایی صورت پذیرد.

2. از رفتن به مناطق مرتفع و تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها در ساعات بعدازظهر اجتناب شود .

اطلاعیه شماره 24 مردادماه 98

بررسی نقشه های هواشناسی  بیانگر ناپایداری وضعیت جوی و دریایی در جنوب شرق کشور و  استان هرمزگان  از روز پنجشنبه 17 مرداد تا اوایل هفته آینده  به شرح ذیل خواهد بود :

سامانه  جوی : پنجشنبه تاثیر سامانه پرارتفاع جنب حاره ای و طی جمعه تا اوایل هفته آینده تاثیر سامانه مونسونی .

 • تاثیر سامانه پرارتفاع جنب حاره ای :

پنجشنبه 17 مرداد : افزایش محسوس دما در اکثر نقاط استان به ویزه مناطق غیر ساحلی بین 2 تا 5 درجه سلسیوس،احتمال خیزش گردوغبار در شرق استان

 • تاثیر سامانه مونسونی:

جمعه 18 مرداد  تا یکشنبه 20 مرداد : افزایش ابر در مناطق ساحلی در ساعات صبح ، افزایش وزش باد جنوب شرقی ،مواج شدن دریا به ویژه تنگه هرمز و دریای عمان ،رشد ابر در ارتفاعات در ساعات بعدازظهر با احتمال رگبار موقتی باران و رعد وبرق در ارتفاعات استان.

 • توصیه های هواشناسی :

1.با توجه به  افزایش دما (پنجشنبه) از تردد در فضای باز در ساعات گرم روز خودداری شود.

2.با توجه به مواج شدن دریا (جمعه  تا اوایل هفته آینده ) تمهیدات لازم در تردد های دریایی صورت گیرد.

اطلاعیه 23 هواشناسی

بررسی نقشه های هواشناسی  نشان دهنده ناپایداری وضعیت جوی و دریایی در مناطق دریایی و سواحل استان هرمزگان  به شرح ذیل خواهد بود :

 مناطق تحت تاثیر : جزایر خلیج فارس و تنگه هرمز به ویژه جزایر غربی استان (کیش و لاوان )

زمان فعالیت  : بعدازظهر دوشنبه  98/5/14  تا  چهارشنبه 98/5/16 (غالبا در ساعات بعدازظهر و شب)
پدیده مورد انتظار : وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی – شمال غربی گاهی تا 40کیلومتر در ساعت(کیش و لاوان) با احتمال وزش باد و خیزش گردوخاک در مناطق ساحلی، مواج شدن خلیج فارس و غرب تنگه هرمز تا 180سانتیمتر(مناطق غربی)
توصیه های هواشناسی :

1. با توجه به مواج بودن دریا، تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت گیرد.

2. شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی در جزایر غربی، استان اجتناب ورزند.

اطلاعیه شماره 22 مورخ 12 مرداد 98

بررسی نقشه های هواشناسی  نشان دهنده ی ناپایداری وضعیت جوی و دریایی در جنوب شرق کشور و استان هرمزگان است که  به شرح ذیل خواهد بود :

 سامانه موثر: سامانه ناپایدار فصلی (مونسون)

 • زمان فعالیت : شنبه 12/05/98  و  یکشنبه 13/05/98
 • تاثیرات سامانه :رگبار موقتی باران و رعد وبرق  و تند باد موقت  در ارتفاعات طی ساعات بعدازظهر ، و مواج شدن دریا (دریای عمان و شرق تنگه هرمز) با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی(تا 38کیلومتر در ساعت) در ساعات صبح تا ظهر

مناطق تحت تاثیر:   

   دریا: مناطق دریایی شرق تنگه هرمز و دریای عمان 

    بارش :ارتفاعات ومناطق مستعد ( بشاگرد ، حاجی آباد ،ارتفاعات بستک و ارتفاعات بخش مرکزی)

 • توصیه های هواشناسی :

1.با توجه به احتمال وقوع صاعقه و جاری شدن رواناب از از رفتن به مناطق مرتفع و تردد در حاشیه رودخانه ها در ساعات بعدازظهر اجتناب شود .

2.با توجه به مواج بودن دریا تمهیدات لازم صورت گیرد.

"اطلاعیه شماره 21"

 

پیرو اطلاعیه ی شماره  20 مورخ98/4/31، بررسی نقشه های هواشناسی، تداوم و تقویت سامانه ی ناپایدار فصلی را  بر روی جنوب شرق کشور و استان هرمزگان به شرح ذیل نشان می دهد :

 • توصیف سامانه ناپایدار : سامانه فصلی (مونسون)
 • مناطق تحت تاثیر: ارتفاعات ومناطق مستعد به ویژه شهرستان بشاگرد و حاجی آباد ،ارتفاعات بستک و ارتفاعات بخش مرکزی
 • پدیده مورد انتظار: رگبار موقتی باران و رعد وبرق ،وزش تند باد موقت و مواج شدن دریا  
 • زمان فعالیت: غالبا ساعات بعدازظهر و اوایل شب روزهای  شنبه 98/5/5  و یکشنبه 98/5/6 به ویژه روز شنبه .
 • اثرات پدیده: احتمال سیلابی شدن موقت رودخانه های فصلی در مناطق مرتفع(شرق و شمال استان)، در مناطق مرکزی  احتمال خیزش گردخاک و وقوع  رعد وبرق پراکنده و نیز مواج شدن موقتی آب های تنگه هرمز .                                                                                                                                                 
 • توصیه های هواشناسی :
 • با توجه  به احتمال وقوع صاعقه از از رفتن به مناطق مرتفع در ساعات بعدازظهر اجتناب شود .
 • با توجه به احتمال سیلابی شدن مسیلها از تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری شود.
 • با توجه به احتمال افزایش لحظه ای سرعت باد در تنگه هرمز از تردد دریایی شناورهای سبک دربعدازظهرخودداری شود.

اطلاعیه شماره "20"

پیرو اطلاعیه ی شماره 19 مورخ 98/4/25، بررسی نقشه های هواشناسی، تداوم تاثیرات سامانه ناپایدار فصلی را روی جنوب شرق کشور و استان هرمزگان به شرح ذیل نشان می دهد:

 • توصیف سامانه ناپایدار : سامانه فصلی مونسون
 • مناطق تحت تاثیر : نقاطی از بشاگرد ،حاجی آباد ،بستک و ارتفاعات بخش مرکزی
 • پدیده مورد انتظار:رگبار موقتی باران و رعد وبرق ،وزش باد نسبتا شدید(تا 40 کیلومتر بر ساعت) و مواج شدن دریا  تا 180سانتیمتر
 • زمان فعالیت: روزهای سه  شنبه 98/5/1 تا جمعه 98/5/4 غالبا ساعات بعدازظهر و اوایل شب
 • اثرات پدیده:احتمال سیلابی شدن موقت رودخانه های فصلی در مناطق مرتفع ،اختلال در تردد های دریایی( به ویژه ساعات صبح تا ظهر در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان)، احتمال خیزش گردخاک در مناطق مرکزی ساعات بعدازظهر
 • توصیه های هواشناسی :
 • با توجه  به احتمال وقوع صاعقه از از رفتن به مناطق مرتفع در ساعات بعدازظهر اجتناب شود 
 • در ساعات صبح تا ظهر  شناورهای سبک در محدوده دریای عمان تا تنگه هرمز  از تردد دریایی خودداری نمایند
تماس با ما

آدرس پستی : بندرعباس- میدان خلیج فارس - جنب بوستان قائم – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان هرمزگان         کد پستی :  ۱۹۶۹۵- ۷۹۱۹۷          تلفن : ۹۳ - ۳۳۶۷۵۳۹۰ - ۰۷۶         نمابر :  ۳۳۶۷۰۷۲۶ - ۰۷۶
پست الکترونیکی : research@hormozganmet.ir         پایگاه اطلاع رسانی: www.hormozganmet.ir

افراد آنلاین : 102 | بازديد امروز : 2706 | بازديد روز گذشته : 2903 | بازديد اين هفته : 9242 | بازديد اين ماه : 24512 | مجموع آمار بازديد ها : 1685325

© تمامی حقوق مادی و معنوی نزد اداره کل هواشناسی استان هرمزگان محفوظ میباشد.

طراحی شده در دانــاوب