• بروزرسانی: شنبه 02 مرداد 1400
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۱: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
سامانه پیامک

با ارسال پیش شماره تلفن استان نام شهر مورد نظر خود به فارسی یا انگلیسی به صورت پیامک به شماره ۲۰۱۳۴ می توانید از وضع هوای کنونی و پیش بینی ۲۴ ساعته آن به صورت دریافت پیامک آگاه شوید.

 مثال: برای دریافت آخرین وضعیت آب و هوایی شهر بندرعباس و پیش بینی هوای فردا کد ۷۶ را بایستی به شماره تلفن  ۲۰۱۳۴ ارسال نمایید. همچنین می توانید. بندرعباس bandarabbas  را به شماره ۲۰۱۳۴   ارسال کنید. برای دریافت پیش بینی هوای ۴۸ ساعت آینده به عنوان مثال بندرعباس کد ۷۶۴۸ را بایستی به شماره تلفن ۲۰۱۳۴ وبرای دریافت پیش بینی هوای ۷۲ ساعت اینده به عنوان مثال بندرعباس کد ۷۶۷۲ را بایستی به شماره تلفن ۲۰۱۳۴ ارسال نمایید.

1000 کاراکتر باقیمانده