• بروزرسانی: یکشنبه 01 خرداد 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
1000 کاراکتر باقیمانده