حضورمدیرکل هواشناسی هرمزگان درنشست کارگروه شورای هماهنگی راه وشهرسازی استان
تاریخ ثبت: 1399/10/20

دکترسعید رنجبرمدیرکل هواشناسی هرمزگان در جلسه شورای هماهنگی راه وشهرسازی استان به ارائه گزارش عملکرد ومعرفی دستگاه پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل هواشناسی هرمزگان،دکتر رنجبر ،مدیرکل هواشناسی استان در این جلسه که با حضور آقای ترکی معاون محترم وزیر درمحل سالن جلسات معاونت راهداری استان برگزارگردید به تشریح اهداف وبرنامه های راهبردی سازمان هواشناسی کشور واداره کل هواشناسی استان پرداخت.وی ضمن تأکید برنقش موثر هواشناسی در حوزه های مختلف به ویزه حمل ونقل های چهارگانه به تبیین مأموریت سازمانی دستگاه مربوطه در حوزه های صنعت،کشاورزی،محیط زیست،مدیریت شهری و.... پرداخت.وی در ادامه به ارائه گزارش عملکرد دستگاه مربوطه طی یکساله منتهی به آبان  ماه ۹۹پرداخت.