• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
سرمای کم سابقه هرمزگان
تاریخ انتشار: 1399/12/03

با تاثیر سامانه پرفشار در استان و ماندگاری چند روزه آن، شاهد سرمای قابل توجه در اکثر نقاط استان هرمزگان هستیم بطوریکه رکورد سردترین روز در ایستگاه بستک در 9 سال اخیر شکسته شد.

سرمای کم سابقه که از هفته دوم دی ماه رفته رفته از مناطق شمالی استان شروع شده بود و به تدریج به مناطق مرکزی ، شرقی و غربی استان نیز رسید.و کمینه دمای بستک و حاجی آباد به 2 درجه زیر صفر، بندرعباس3/2 درجه و میناب 4 درجه رسید.از نکات قابل توجه این سامانه، ماندگاری هفته¬ای آن و پایداری هوای سرد روی استان بود بطوریکه با پایداری هوای زیر 5 درجه، آسیب جدی به بخش کشاورزی استان در برخی نقاط شرقی وارد شد. براساس خروجی نقشه های هواشناسی تا پایان دی ماه شاهد پایداری هوای سرد در استان خواهیم بود.

1000 کاراکتر باقیمانده