• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
بدون هشدار
تاریخ انتشار: 1400/7/14
1000 کاراکتر باقیمانده