• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
باد و گرد وخاک اولین میهمان سامانه های پاییزه در استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1400/7/18

در هجدهمین روز مهرماه 1400 ، اولین سامانه پرفشار محسوس پاییزی وارد استان هرمزگان و سبب تغییرات جوی و دریایی استان شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان ، دکتر سعید رنجبر مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان در این خصوص اظهار داشتند : استان هرمزگان در فصول گرم سال تحت تاثیر سامانه های کم فشار حرارتی قرار دارد  و به تدریج با شروع پاییز و تضعیف سامانه های کم فشار ، سامانه های پرفشار جایگزین می شوند که در صورت وجود گرادیان فشاری مناسب ، سبب بروز گردوخاک در مناطق مرکزی و شرقی استان می شوند. ایشان ضمن اشاره به هشدار جوی و دریایی صادر شده در این خصوص  عنوان نمودند، وزش باد و گرد وخاک پاییزه در مناطقی همچون بندرعباس ،میناب ، رودان و قشم تا روز سه شنبه 20مهرماه ادامه خواهد داشت و سبب کاهش میدان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.از پیامدهای ورود سامانه ی پرفشار، تضعیف کامل سامانه های تابستانه وآغاز فصل پاییز هرمزگان است. سال گذشته اولین باد محسوس پاییزی در 20 مهرماه 99 اتفاق افتاد.

1000 کاراکتر باقیمانده