• بروزرسانی: یکشنبه 19 آذر 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
در نیمه دی 1400، بارش میناب و جزیره قشم به بالای نرمال رسید.
تاریخ انتشار: 1400/10/15

با فعالیت گسترده موج بارشی دی ماه، مجموع بارش دریافتی در 9 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی هرمزگان به بالای 100 میلیمتر رسیده است

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، رکوردار بیشترین بارش دریافتی سال زراعی جاری، میناب با 272/3 میلیمتر می باشد.در نیمه دی ماه 1400 در بین 16 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی هرمزگان بارش در 2 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی به بالای نرمال رسیده است که در این بین تا کنون، بارش جزیره قشم 42 درصد و بارش میناب 37 درصد بیش از نرمال  بوده است

* عکس پلت فرم ( محل قرارگیری ادوات هواشناسی) ایستگاه قشم از آقای محمد کاملی دیرستانی مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک دریایی جزیره قشم

 

1000 کاراکتر باقیمانده