• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
نیمی از بارش یک سال آبی هرمزگان در هفت روز تأمین شد .
تاریخ انتشار: 1400/10/15

با فعالیت اولین موج بارشی گسترده جنوبی، بارش استان هرمزگان به شرایط نرمال نزدیک شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، پیش از فعالیت موج بارشی، بارش دریافتی استان هرمزگان 7/3 میلیمتر بود که تنها 4/6 درصد از بارش کل یک سال زراعی را تأمین می کرد، با فعالیت اولین موج گسترده زمستانی، بارش استان به 89/9 میلیمتر افزایش یافت،که این میزان بارش تأمین کننده 56/6 درصد بارش یک سال آبی استان هرمزگان است.گفتنی است میزان بارش یک سال آبی هرمزگان 158/7 میلیمتر است.

منبع عکس: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 

https://www.irna.ir/news/83725262/%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

1000 کاراکتر باقیمانده