• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
کمینه دمای امروز سوم بهمن ماه 1400 ایستگاه های هواشناسی استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1400/11/3

کمینه دمای امروز سوم بهمن ماه 1400 ایستگاه های هواشناسی استان هرمزگان

1000 کاراکتر باقیمانده