• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
تجهیز و راه اندازی دفتر هواشناسی بندر (PMO) در اسکله ی بندر بهمن جزیره ی قشم
تاریخ انتشار: 1401/2/25

دفتر هواشناسی بندر (PMO) در اسکله ی بندر بهمن جزیره ی قشم،  تجهیز و راه اندازی شد.

تجهیز و راه اندازی دفتر هواشناسی بندر (  PMO ) در اسکله ی بندر بهمن جزیره ی قشم، توسط اداره کل هواشناسی استان هرمزگان    به روایت تصویر    مورخ 1401/2/21

 

1000 کاراکتر باقیمانده