• بروزرسانی: دوشنبه 06 تير 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
هشدار جوی شماره 9 سطح زرد
تاریخ انتشار: 1401/2/31

افزایش سرعت بادهای 120روزه در جنوب شرق کشور

باسمه تعالی

هشدارجوی  سطح زرد  شماره 9

 

توصیف سامانه مورد انتظار : افزایش سرعت بادهای 120روزه در جنوب شرق کشور

زمان فعالیت:  صبح یکشنبه 1401/03/01 تا صبح دوشنبه 1401/03/02

نوع مخاطره : افزایش سرعت بادهای گرم و خشک شمال شرقی  در محدوده  36 کیلومتر بر ساعت همراه با گردوخاک.

اثر مخاطره: احتمال گردوغبار و کاهش  میدان دید افقی در مناطق شرقی و شمالی استان، با تاثیر کمتر در مناطق مرکزی

منطقه اثر: حاجی آباد، رودان، بشاگرد ، میناب، جاسک، سیریک و بندرعباس

  توصیه های هواشناسی :

خودداری از قرارگیری در فضای باز در زمان غبارآلود بودن هوا.

احتیاط های لازم در تردد های برون جاده ای در جنوب شرق کشور با توجه به کاهش دید.

 

  

 

زرد (آگاهی و اقدام در صورت نیاز )                 نارنجی(اقدام ضروری )                    قرمز (اقدام فوری (    

 

1000 کاراکتر باقیمانده