• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
فراخوان جشنواره نماز " فجر تا فجر "
تاریخ انتشار: 1401/5/23

فراخوان جشنواره نماز " فجر تا فجر "

فراخوان جشنواره نماز " فجر تا فجر "

 

1000 کاراکتر باقیمانده