• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
شرکت همکاران اداره کل هواشناسی در مراسم غبارروبی مزارشهدا به روایت تصویر
تاریخ انتشار: 1401/6/2

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده