• بروزرسانی: سه شنبه 04 مهر 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
هشدار سطح نارنجی شماره 8
تاریخ انتشار: 1402/3/17

توصیف سامانه:توصیف سامانه:تاثیرات غیر مستقیم حرکت طوفان حاره ای BIPARJOY 
زمان شروع: ظهر شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
زمان پایان:متن: اواخر وقت چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
نوع مخاطره:تند باد شدید جنوب شرقی در محدوده 50 کیلومتر بر ساعت (در محدوده 30 نات) و افزایش ارتفاع موج در محدوده 250 سانتیمتر(8پا)/احتمال رگبار باران و رعد وبرق در مناطق دور از ساحل دریای عمان 

0808999

1000 کاراکتر باقیمانده