• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
رشد قابل ملاحظه بارش ها دراستان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1399/12/01

تعدد بارش های پاییزی وزمستانی استان هرمزگان موجب رشد چشمگیر مقادیر باران دراین استان شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی هرمزگان دکتر سعید رنجبر ومدیرکل هواشناسی استان هرمزگان در گفتگو با روابط عمومی این اداره کل اظهار داشت درپی صدور اخطاریه شماره ۱۱ مورخ ۹۸/۱۱/۲ وتحقق پیش بینی های صادره از سوی این اداره کل طی روزهای دوم تا چهارم بهمن ماه میانگین مجموع بارش در سطح استان ۲۱/۶ میلیمتر به ثبت رسید.که با این احتساب این میزان ،میانگین مجموع بارش در ایستگاههای ۱۱۳ گانه هواشناسی استان طی سال زراعی جاری به رقم ۲۸۲/۲ میلیمتر افزایش یافت. وی خاطرنشان کرد:این میزان در مقایسه ایشان در متناظر زمانی بلند مدت ۲۰۳/۶ میلیمتر افزایش از رشد ۲۵۷/۰ درصدی برخوردار بوده است.مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان افزود:طی بارش های اخیر شهرستان حاجی آباد با ۵۷/۱ میلیمتر بیشترین وجزیره کیش با ۰/۳ میلیمتر کمترین میزان بارش را به خود اختصاص داده اند.این مسئول در ادامه اظهار داشت از میان ایستگاههای شرق استان بیشترین میزان به شهرستان بشاگرد ۴۴/۳ میلیمتر وکمترین مقداربا ۳/۵ میلیمتر به شهرستان جاسک تعلق داشته همچنین از بین ایستگاههای غرب استان بیشترین میزان نزولات جوی در شهرستان بستک با ۴۱/۶ میلیمتر وکمترین میزان در بندر لنگه به میزان ۲/۵ میلیمتر نازل گردیده است.دکتر رنجبر اذعان داشت طی این مدت شهرستان بندرعباس نیزاز بارش ۴۲/۱ میلیمتری برخورداربوده است.مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان با توجه به میزان ۱۷۹/۲ میلیمتر سهم نرمال یک سال زراعی کامل در این استان وسهم متناظر زمانی (از اول مهر تا چهارم بهمن) استان نیز به میزان ۷۹/۲ میلیمتر اظهار داشت با احتساب مقادیر بارش تحقق یافته در سال زراعی جاری درصد تأمین بارش استان تا تاریخ ۹۸/۱۱/۴ میزان ۱۵۷/۸ درصد محاسبه گردیده است وبراساس این شاخص استان هرمزگان را در رتبه اول کشور قرارداده است واین رویداد به مفهوم تمرکز ترسالی شدید هواشناسی در این استان وطی سال آبی وزراعی جاری محسوب میگردد.

1000 کاراکتر باقیمانده