• بروزرسانی: سه شنبه 12 مهر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
بدون هشدار
تاریخ انتشار: 1400/7/21 | شناسه خبر: 546
بدون هشدار
تاریخ انتشار: 1400/7/14 | شناسه خبر: 537
هشدار جوی و دریایی
تاریخ انتشار: 1400/2/8 | شناسه خبر: 327

 هشدارشماره 2جوی

توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 تا شنبه 1400/2/11( ساعات بعدازظهرو شب)


 هشدارشماره 5دریایی

توصیف سامانه مورد انتظار : وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا .

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 و جمعه  1400/2/10 (در ساعات بعدازظهر و شب)

...
هشدار جوی و دریایی
تاریخ انتشار: 1400/2/8 | شناسه خبر: 328

 هشدارشماره 2جوی

توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 تا شنبه 1400/2/11( ساعات بعدازظهرو شب)


 هشدارشماره 5دریایی

توصیف سامانه مورد انتظار : وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا .

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 و جمعه  1400/2/10 (در ساعات بعدازظهر و شب)

...
هشدار هواشناسی شماره 2
تاریخ انتشار: 1400/2/7 | شناسه خبر: 265

توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/9 تا شنبه 1400/2/11( ساعات بعدازظهرو شب)

هشدار هواشناسی شماره 2
تاریخ انتشار: 1400/2/7 | شناسه خبر: 266

توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/9 تا شنبه 1400/2/11( ساعات بعدازظهرو شب)

هشدار هواشناسی شماره ی 6 "(سطح زرد )"
تاریخ انتشار: 1400/2/24 | شناسه خبر: 353
  • توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی
  • زمان فعالیت : جمعه 1400/2/24 تا یکشنبه 1400/2/26( ساعات بعدازظهرو شب)

هشداردریایی شماره 58 (سطح نارنجی) و هشدار جوی شماره 55 (سطح زرد)

کمینه دمای امروز سوم بهمن ماه 1400 ایستگاه های هواشناسی استان هرمزگان