• بروزرسانی: شنبه 01 آبان 1400
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۱: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
بدون هشدار
تاریخ انتشار: 1400/7/21 | شناسه خبر: 546
بدون هشدار
تاریخ انتشار: 1400/7/14 | شناسه خبر: 537
هشدار جوی و دریایی
تاریخ انتشار: 1400/2/8 | شناسه خبر: 327

 هشدارشماره 2جوی

توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 تا شنبه 1400/2/11( ساعات بعدازظهرو شب)


 هشدارشماره 5دریایی

توصیف سامانه مورد انتظار : وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا .

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 و جمعه  1400/2/10 (در ساعات بعدازظهر و شب)

...
هشدار جوی و دریایی
تاریخ انتشار: 1400/2/8 | شناسه خبر: 328

 هشدارشماره 2جوی

توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 تا شنبه 1400/2/11( ساعات بعدازظهرو شب)


 هشدارشماره 5دریایی

توصیف سامانه مورد انتظار : وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا .

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 و جمعه  1400/2/10 (در ساعات بعدازظهر و شب)

...
هشدار هواشناسی شماره 2
تاریخ انتشار: 1400/2/7 | شناسه خبر: 265

توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/9 تا شنبه 1400/2/11( ساعات بعدازظهرو شب)

هشدار هواشناسی شماره 2
تاریخ انتشار: 1400/2/7 | شناسه خبر: 266

توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/9 تا شنبه 1400/2/11( ساعات بعدازظهرو شب)

هشدار هواشناسی شماره ی 6 "(سطح زرد )"
تاریخ انتشار: 1400/2/24 | شناسه خبر: 353
  • توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی
  • زمان فعالیت : جمعه 1400/2/24 تا یکشنبه 1400/2/26( ساعات بعدازظهرو شب)

مدیر کل فرودگاه های استان، ضمن حضور در ایستگاه هواشناسی فرودگاهی بندرعباس از پرسنل آن ایستگاه تقدیر نمود. 

کم بارشی سال 99 تا روزهای پایانی سال ادامه خواهد داشت  و تا پایان سال جاری سامانه بارشی موثری در استان هرمزگان پیش بینی نمی شود.

دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان در رأس هیأتی متشکل از مسئولین هواشناسی استان با عوامل کشتی نفتکش آرتاویل، دیدار و گفتگو نمودند.