• بروزرسانی: سه شنبه 04 مهر 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
تاریخ انتشار: 1402/2/4 | شناسه خبر: 1066
تاریخ انتشار: 1402/2/4 | شناسه خبر: 1067
تاریخ انتشار: 1402/2/4 | شناسه خبر: 1068
تاریخ انتشار: 1401/11/23 | شناسه خبر: 1014
تاریخ انتشار: 1401/10/14 | شناسه خبر: 975
بدون هشدار
تاریخ انتشار: 1400/7/21 | شناسه خبر: 546
بدون هشدار
تاریخ انتشار: 1400/7/14 | شناسه خبر: 537
هشدار جوی و دریایی
تاریخ انتشار: 1400/2/8 | شناسه خبر: 327

 هشدارشماره 2جوی

توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 تا شنبه 1400/2/11( ساعات بعدازظهرو شب)


 هشدارشماره 5دریایی

توصیف سامانه مورد انتظار : وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا .

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 و جمعه  1400/2/10 (در ساعات بعدازظهر و شب)

...
هشدار جوی و دریایی
تاریخ انتشار: 1400/2/8 | شناسه خبر: 328

 هشدارشماره 2جوی

توصیف سامانه مورد انتظار : رشد ابرهای همرفتی

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 تا شنبه 1400/2/11( ساعات بعدازظهرو شب)


 هشدارشماره 5دریایی

توصیف سامانه مورد انتظار : وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا .

زمان فعالیت : پنجشنبه 1400/2/09 و جمعه  1400/2/10 (در ساعات بعدازظهر و شب)

...