• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
رشد درصد ی تأمین بارش سال زراعی استان هرمزگان با نفوذ و فعالیت موج بارشی 28 فروردین ماه
تاریخ انتشار: 1403/2/12

سامانه بارشی 28 فروردین ماه سبب رشد درصدی تأمین بارش سال زراعی استان هرمزگان شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از سعید رنجبر، مدیرکل هواشناسی هرمزگان، پیش از آغاز فعالیت سامانه بارشی آخر فروردین ماه که با صدور هشدارسطح قرمز هواشناسی همراه بود، استان هرمزگان با مجموع بارش سال زراعی جاری به میزان 64/9 میلی متر از تأمین 36/2 درصدی بارش سال زراعی برخوردار بود، لیکن، با فعالیت سامانه بارشی و دریافت بارش های اخیر در استان و رشد بارش نسبتاً قابل ملاحظه به رقم 112/5 میلی متر، درصد تأمین بارش سال زراعی جاری استان به رقم 62/8 درصد ارتقاء یافت.

1000 کاراکتر باقیمانده