• بروزرسانی: شنبه 26 خرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
شماره تماس کلیه کارکنان اداره کل

شماره تماس اداره کل 93-33675390(076) می باشد جهت ارتباط با هر کدام از بخش های داخلی لطفا داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس داخلی

سعید رنجبر

مدیرکل

112

کیانوش عارفی

معاون فني و شبكه ايستگاه ها و مدیریت بحران

104

طوبی اقتداری

کارشناس نوسازی اداری

102

علی اکبر بلالي

مسئول  حراست

106

پریوش حسن زاده

مسئول دفتر

112

وحید سلامتی

رئیس اداره شبکه پایش

125

مسعود محمودي

کارشناس مسئول ایستگاه های هواشناسی

126

     

داود پیشدار

رئیس اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

131

مرتضی سهرابی

کارشناس ارزیابی و توسعه ایستگاه های هواشناسی و مدیریت بحران های جوی 

108

مریم یوسفی زاده

کارشناس امنیت سیستم های رایانه ای و خدمات نرم افزاری

108

مرضیه سی سی پور

معاونت توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران 

113

مجتبی حمزه نژاد

کارشناس مسئول پیش بینی عددی وضع هوا و مدیریت بحران

113

هاشم هاشمی

پيش بين هواشناسي و مدیریت بحران

113

سجاد  قهرماني

پيش بين هواشناسي و مدیریت بحران

113

الهام بازيار

پيش بين هواشناسي و مدیریت بحران

113

سعیده خوارزمی

پیش بین مسئول هواشناسی و مدیریت بحران

113

علي مرادي شهدادي

پيش بين مسئول هواشناسی و مدیریت بحران

113

نرگس  آقا خاني همداني

پيش بين هواشناسي و مديريت بحران

113

صدیقه  قاسمی نسب

معاونت توسعه مدیریت و منابع 

105

الهام اسلامی

کارشناس برنامه و بودجه

225

اعظم رستمی

کارشناس امور مالي

225

شعله توانگرپور

کارشناس برنامه و بودجه

225

معصومه عابدینی

كارگزين

127

زهرا حیدری

کارشناس ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات

127

منوچهر دهقانی

کارشناس اسناد و استاندارد ها و دستورالعمل های دیدبانی و ایستگاههای هواشناسی

127

راحله رمضانی

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی

110

راضیه امیرطاهری

کارشناس هواشناسی توسعه کاربردی

110

محمد روح ا... نژاد

کارشناس مسئول هواشناسی توسعه کاربردی

126

سمیه میرزاده

کارشناس حقوقی

130

صدیقه پرخیده

كارشناس امور اداري

130

معصومه شعبان نیای

کارشناسامور مالی

227

خیرالنساء حسن زاده

كارشناس روابط عمومي

228

 

1000 کاراکتر باقیمانده