• بروزرسانی: شنبه 26 خرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
مجوزهای اعطایی توسط دستگاه
  • سازمان هواشناسی هیچ مجوزی صادر نمی کند.

1000 کاراکتر باقیمانده