• بروزرسانی: سه شنبه 15 اسفند 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
مجوزهای اعطایی توسط دستگاه
  • سازمان هواشناسی هیچ مجوزی صادر نمی کند.

1000 کاراکتر باقیمانده