• بروزرسانی: شنبه 26 خرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
انواع ایستگاه های هواشناسی

انواع ایستگاه های هواشناسی

 

ايستگاه هاي هواشناسي سطح زمين

 

ایستگاه هاي هواشناسی که در سطح زمين قرار دارند، غير از دیدبانی هاي ماهواره اي کلیه دیادبانی هاي هواشناسی )فراسنج ها و پدیده هاي جوي و دریایی)توسط این دسته از ایستگاه ها انجام مي گردد.

 • ایستگاه های سينوپتيك سطح زمين
  • ايستگاه هاي واقع در خشكي:

                  الف- ايستگاه‌هاي خشكي اصلي:

- ايستگاه‌هاي خشكي اصلي سنتي

- ايستگاه‌هاي خشكي اصلي نيمه خودکار

                   ب- ايستگاههاي خشكي تكميلي:

 • ايستگاههاي خشكي تكميلي سنتي
 • ايستگاههاي خشكي تكميلي نيمه خودکار
  • ايستگاههاي دريايي:

الف- ايستگاههاي دريايي ثابت

  - ايستگاه ساحلي

  - ايستگاه جزيره‌اي

  - سكوي درياي

  - بويي مهار شده(Moored buoy)

ب- ايستگاه‌هاي دريايي متحرک

  - کشتي‌هاي داوطلب (vos)

  - بويي شناور(Drifting buoy)

 

 • ایستگاه‌های سينوپتيك جوبالا

 

 • ایستگاه‌های هواشناسی فرودگاهی

 

 

 • ایستگاه‌های هواشناسی مستقر در هواپيما
 • ایستگاههای هواشناسی کشاورزی

                  - ادارات تحقيقات هواشناسي کشاورزي اصلي

                  - ايستگاه هواشناسي کشاورزي تكميلي

                  - ايستگاه هاي خودکار با کاربري خاص

 • ایستگاه‌های اقليم شناسی

                  - ايستگاه‌هاي اقليم شناسي سنتی

                  - ايستگاه‌هاي اقليم شناسي تمام خودکار

 • ایستگاه‌های باران سنجی

                  - ايستگاه‌هاي باران سنجي سنتي

                  - ايستگاه‌هاي باران سنجي دیتالایگر

 • ایستگاههای هواشناسی جاده ای و ویژه :
  • ايستگاه‌هاي رادار وضع هوا(Weather radar stations)
  • ايستگاه‌هاي تابش سنجي(Radiation stations)
   • ايستگاه‌هاي تابش اصلي(Principal radiation station)
   • ايستگاه‌هاي تكميلي تابش سنجي معمولي(Ordinary radiation station)
  • ايستگاه‌هاي پايش نيمرخ قائم باد(Wind profiler stations)
  • ايستگاه‌هاي آشكارساز جوي (Atmospheric detection stations)
  • ايستگاه‌هاي مراقبت جهاني جو (Global Atmosphere Watch: GAW)
   • ايستگاه‌هاي جهاني (Global stations)
   • ايستگاه منطقه‌اي(Regional stations)
    • ایستگاه‌های سنجش آلودگی زمینه جو (GAW background pollution stations)
    • ایستگاه‌های دیده بانی ازون (GAW-ozone-observing stations)
    • ايستگاه‌های اندازه‌گیری هواویزها (GAW Aerosol measurement stations)
   • ايستگاه‌هاي جزر و مد سنج (Tide-gauge stations)
   • ايستگاه‌هاي هواشناسی جاده‌ای (Road meteorological stations)
   • ایستگاه‌های RDCP (Recording Doppler Current profiler)
   • ایستگاه‌های سیار

 


تعاریف انواع ایستگاه های هواشناسی 

 

1000 کاراکتر باقیمانده