• بروزرسانی: شنبه 08 بهمن 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
اطلاع رسانی پیش بینی صدا و سیما

 زمان بندی اعلام پیش بینی ها از صدا و سیما  به شرح ذیل می باشد.

  نام برنامه ساعت پخش
شبکه خلیج فارس اخبار 20 20:00
شبکه کیش اخبار 17 17:00
رادیو خلیج فارس صبح بخیر هرمزگان 7:45
رادیو خلیج فارس اخبار 12:00
رادیو خلیج فارس اخبار 16:00

 

1000 کاراکتر باقیمانده