• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
فهرست مناقصات و مزایدات

فهرست مناقصات و مزایدات 

اسامی شرکت کنندگان لینک قرارداد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت ساختمان اداری هواشناسی جاسک(1400)

راه و ساختمان پوران بنای لیلان-مهارسازه ائل گولی-معمار بناشیز-راه و ساختمان سایبان سازان لیلان- راه و ساختمانی خرم گستر لیلان

قرارداد 

فروش یک دستگاه خودرو سمند دو گانه سوز مدل 1387(1401)

امیرحسین رهنما-سید وحید غیبی-عزت اله معمار باشی-حمیدرضا کریمی

لینک

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده