• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بهار 1400 گرمترین بهار هرمزگان طی 30 سال گذشته
تاریخ انتشار: 1400/4/7

دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان ، بهار 1400 را گرمترین بهار استان طی 30 سال گذشته اعلام نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر سعید رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان، برآورد آماری نشان می دهد بهار 1400 با میانگین دمایی 31/4 درجه سلسیوس گرمترین بهار استان طی 30 سال گذشته بوده است.

میانگین دمای فصل بهار استان هرمزگان 30/4 درجه سلسیوس است که در بهار 1400 با یک درجه افزایش به 31/4 درجه سلسیوس افزایش یافته است.

مطالعات آماری طی 3 دهه گذشته ( 1400 – 1370 ) نشان دهنده ی افزایش قابل توجه دما طی دهه اخیر می باشد. بطوریکه میانگین دمای فصل بهار در دهه 70 ، 28/9 درجه سلسیوس در دهه 80 ، 29/8 درجه سلسیوس و در دهه 90 ، 30/2 درجه سلسیوس بوده است.

طی این مدت خنک ترین بهار استان در سال 1376 با میانگین دمایی 27/3 درجه سلسیوس اتفاق افتاده است .

1000 کاراکتر باقیمانده