• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
پایان بارانی اولین ماه تابستان در استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1400/5/3

هرمزگان تشنه ی بارش زیر چتر سامانه ی بارشی تابستانه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، دکتر سعید رنجبر، مدیر کل در گفتگویی خبری اظهار داشت، به دنبال بررسی مدل ها ی پیش بینی عددی و نقشه های پیش یابی و متعاقب آن، صدور هشدارهای لازم جوی و دریایی طی روزهای قبل، فعالیت سامانه های تابستانه از بیست و سوم تیر ماه، به تناوب تا پایان ماه استان هرمزگان را تحت تأثیر یکی از فراگیرترین موج های بارشی تابستانه طی سالیان اخیر قرار داد. به گونه ای که این امواج ناپایدار، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب و ارتفاعات مرکزی استان را با بارش رگبارهای نسبتاً شدید باران، وقوع رعد و برق و تند بادهای لحظه ای، متأثر از فعالیت های خود نمود.

دکتر رنجبر به مناطقی از 12 شهرستان استان که به نوعی تحت تأثیر این سامانه ها قرار گرفته اند اشاره کرده و خاطرنشان نمودند، بیشترین تأثیرات این ناپایداری ها در شهرستان های بشاگرد، حاجی آباد و بستک و همچنین ارتفاعات استان مشاهده گردید.

وی در ادامه اظهار داشت بارش های تابستانه 4/5 درصد کل بارش های استان را در بلند مدت تشکیل می دهند که بر این اساس از مجموع 162 میلیمتر بارش یک سال کامل تنها 7.3 میلیمتر آن سهم بارش های تابستانه است.

1000 کاراکتر باقیمانده