• بروزرسانی: دوشنبه 01 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
رکورد بارش 84 میلیمتری سردشت بشاگرد هرمزگان در مرداد 1400
تاریخ انتشار: 1400/6/2

در مرداد 1400، بارشهای سردشت بشاگرد، 6 برابر بارش مرداد سال گذشته و 3 برابر دوره مشابه آماری بلند مدت بوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان ، به نقل از دکتر سعید رنجبر،  مدیر کل هواشناسی استان، در مرداد ماه 1400،  در سردشت بشاگرد 84/8 میلیمتر بارش نزولات جوی ثبت گردیده، که رکوردی قابل توجه در بازه ی زمانی از بدو تاسیس این ایستگاه تاکنون،  بشمار می رود. پیش از این بیشینه بارش مرداد ماه سردشت بشاگرد 66 میلیمتر در مرداد سال 92 بوده است. ایشان ضمن اشاره به کم بارشی استان هرمزگان در سال زراعی 1400-99، ایستگاه سینوپتیک سردشت بشاگرد را با 156 میلیمتر بارش رکوردار بارش سال زراعی جاری استان عنوان نمودند که بیش از نیمی از این بارشها در مرداد 1400  دریافت شده است.

1000 کاراکتر باقیمانده