• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
پخش مستند هواشناسی استان هرمزگان، از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس
تاریخ انتشار: 1400/6/23

روز دوشنبه مورخ 1400/06/22، مستند هواشناسی استان هرمزگان در برنامه "جهش"، از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس پخش شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، در مستند تصویری هواشناسی استان هرمزگان که روز گذشته به مدت بیست دقیقه در برنامه ی "جهش"، از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس روی آنتن رفت، دکتر  رنجبر،  مدیر کل هواشناسی استان به تشریح و تبیین اهداف، برنامه ها، وظائف و فعالیت های هواشناسی استان و همچنین فرآیندهای منجر به تولید داده و محصولات هواشناسی متناسب با نیاز انواع کاربران پرداختند. در این مستند گوشه هایی از فعالیت های بخش های مختلف اداره کل هواشناسی استان، شامل ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی به عنوان نمونه ای از مراکز شانزده گانه تولید داده های سینوپتیکی هواشناسی سطح زمین و سطوح فوقانی جو و نیزسالن مرکز مانیتورینگ پیش بینی به عنوان مرکز تولید محصولات پیش بینی در انواع، پیش بینی های عمومی، تخصصی، هوائی، دریایی، کشاورزی و ... ، و همچنین بخش های فنی ، ادوات و تجهیزات هواشناسی، به تصویر کشیده شد.

1000 کاراکتر باقیمانده