• بروزرسانی: دوشنبه 01 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بازدید معاون فنی و شبکه ایستگاههای هواشناسی استان هرمزگان از اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان حاجی آباد
تاریخ انتشار: 1400/6/30

مهندس عارفی معاون فنی و شبکه ایستگاههای هواشناسی استان به همراه دکتر سلامتی سرپرست اداره ی شبکه پایش، از اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان حاجی آباد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، درادامه ی بازدیدهای ادواری از ادارات و ایستگاه های هواشناسی تابعه ی استان، روز یکشنبه مورخ 1400/06/28 مهندس عارفی معاون فنی و شبکه ایستگاههای هواشناسی استان هرمزگان به اتفاق دکتر سلامتی سرپرست شبکه پایش، به منظور دیدار با همکاران و پیگیری روند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی ایستگاه و امور جاری از جمله اجرای برنامه ی عملیاتی شبکه ی پایش از اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی حاجی آباد و همچنین معرفی سرپرست جدید اداره شبکه ی پایش استان، بازدید نمودند.

طی این بازدید که یک روزکاری به طول انجامید، ضمن معرفی دکتر سلامتی به عنوان سرپرست جدید اداره شبکه ی پایش، از روند بازسازی کامل پلتفرم ادوات و تعمیرات اساسی ساختمان و محوطه ی ایستگاه بازدید و موارد لازم جهت پیگیری به مسئول ایستگاه متذکر گردید.

در پایان این دیدار، معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی استان هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های همه جانبه ی جناب آقای دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان، به ویژه در حوزه ی عمرانی،  از تلاش همکاران اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی حاجی آباد به جهت اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در راستای اجرای پروژه های ایستگاه تقدیر و اظهار امیدواری نمود، طی روزهای پیش رو با همت مسئول و کارشناسان محترم اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی حاجی آباد، کلیه ی پروژه های دردست اقدام با پیشرفت صددرصدی خاتمه خواهد یافت.

 

1000 کاراکتر باقیمانده