• بروزرسانی: دوشنبه 01 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بازدید دکتر رنجبر مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان از اداره هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی جزیره کیش
تاریخ انتشار: 1400/7/10

 دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان به اتفاق  دکتر  دکتر سلامتی سرپرست اداره ی شبکه پایش، از اداره  هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی جزیره کیش  بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، درادامه ی بازدیدهای ادواری از ادارات و ایستگاه های هواشناسی تابعه ی استان، روز پنج شنبه  مورخ 1400/7/8،  دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان به  اتفاق  دکتر  دکتر سلامتی سرپرست اداره ی شبکه پایش، به منظور دیدار با همکاران و پیگیری روند بازسازی ساختمان و محوطه و مرمت و رنگ آمیزی پلتفرم ایستگاه و امور جاری از جمله اجرای برنامه ی عملیاتی شبکه ی پایش از اداره هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی جزیره کیش و همچنین معرفی سرپرست جدید اداره شبکه ی پایش استان، بازدید نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده