• بروزرسانی: دوشنبه 01 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
حضور کاربران حوزه ی حمل و نقل در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1401/9/22

مدیران، کامیونداران و کاربران نهایی حوزه ی حمل و نقل سنگین در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان حضور یافتند.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به مناسبت گرامیداشت هفته ی حمل و نقل و در راستای اجرای برنامه های پیشنهادی این هفته با تاٌکید بر ظرفیت سازی در گروه های کاربری و کاربران نهائی، روز دوشنبه مورخ 1401/09/21، جمعی از مدیران، کامیونداران و کاربران نهایی حوزه ی حمل و نقل در اداره کل هواشناسی استان حضور یافته و ضمن بازدید از سالن مرکز مانیتورینگ پیش بینی با فرآیند های هواشناسی از تهیه ی داده تا تولید محصولات و خدمات هواشناسی از جمله، پیش بینی و هشدارهای جوی و دریایی آشنا شدند. در این دیدار صمیمی، مهندس عارفی، معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران هواشناسی استان، ضمن تبیین اهداف، برنامه ها و وظائف و مأموریت های سازمانی به تشریح فرآیندها در هواشناسی و برنامه های توسعه هواشناسی کاربردی( تهک) در حوزه حمل و نقل چهارگانه با تأکید بر حمل و نقل زمینی و شیوه ها و روش های متعدد و متنوع دسترسی به محصولات و خدمات هواشناسی پرداختند. در ادامه سرکار خانم مهندس سی سی پور، معاون توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران نیز در خصوص نحوه ی صدور پیش بینی و هشدار های جوی به تفصیل، توضیحاتی ارائه نمودند.

طرح سوال و پرسش های متنوع از سوی کاربران و ارائه ی پاسخ از سوی همکاران هواشناسی پایان بخش برنامه های این دیدار بود.

 

1000 کاراکتر باقیمانده