• بروزرسانی: شنبه 26 خرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد

 

شماره تماس بازرس اداره کل هواشناسی استان                        131 داخلی 93-07633675390             

شماره  تماس بازرسی سازمان هواشناسی کشور                      660700731-021

شماره  فکس بازرسی سازمان هواشناسی کشور                     66040107-021

شماره پیامک اداره کل بازرسی استانداری                           500596996

صندوق پستی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان                  1963-79145

کدپستی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان                         19999-79196

پست الکترونیک هواشناسی استان هرمزگان                         hormozgandabir@irimo.ir

 

 

 
 
 
 
 

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده