• بروزرسانی: دوشنبه 23 فروردین 1400
بیانیه حریم خصوصی وبسایت اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

 

حریم خصوصی هر فرد شامل اطلاعاتی است که لازم است از آن دربرابر انتشار عمومی محافظت کرد. هنگامی که شما وارد وبسایت اداره کل هواشناسی استان هرمزگان می شوید از اطلاعات شخصی شما که ممکن است در خدمات خاصی از شما گرفته شود به نیکی محافظت شده و به هیچ عنوان منتشر نخواهد شد. چرا که این اداره کل به پیروی از ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 1395/12/28 متعهد است. در ماده 7 این تصویب نامه آمده است :" دسترسي شهروندان به اطلاعات شخصي خود كه توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومي جمع آوري و نگهداري مي شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصي شهروندان به ديگران، بدون وجود قانون الزام آور يا رضايت خود فرد."

گاهی ممکن است نظر سنجی های دوره ای در این وبسایت برگزار شود که هدف آن صرفا گرفتن بازخورد از مردم و بازدید کنندگان سایت بوده و در جهت بهینه سازی ارائه خدمات استفاده شده و محفوظ خواهد ماند.

در فرمهای درخواست بازدید از ایستگاه های هواشناسی و یا مرکز پیش بینی هواشناسی استان هرمزگان لازم است اطلاعات شخصی خود را وارد نمایید تا شرایط بازدید بررسی و امکان برقراری تماس با شما فراهم شود. این اطلاعات به هیچ عنوان منتشر نخواهد شد. 

همچنین در میز خدمت الکترونیکی در هر زیر خدمت  از شما می خواهیم نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید و چنانچه مشخصاتی شامل سن و میزان تحصیلات از شما خواشته شد برای بررسی آماری بازدیدکنندگان وبسایت از نظر رده سنی و میزان تحصیلات است تا بتوانیم خدماتمان را به سمت و سویی ببریم که بیشترین بهره وری را در جامعه داشته باشد.

فناوری بکار رفته در جهت حفظ اطلاعات شخصی شما بازدیدکننده محترم .......

لازم به یادآوری است، پیوندهایی که به سایر وبسایت ها از این درگاه معرفی می شوند بیانیه حریم خصوصی خاص خود را داشته و شامل تعهدات این اداره کل نمی گردد پس لازم است چنانچه از این وبسایت وارد پرتال دیگری شدید قبل از اینکه اطلاعات شخصی خود را برای گرفتن خدمات مربوطه وارد کنید بیانیه حفظ حریم خصوصی آن پرتال را مطالعه و از آن اطمینان حاصل نمایید.

1000 کاراکتر باقیمانده