• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
ارائه گزارش های اقلیم شناسی در حوزه های هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی، اقتصادی و اجتماعی - 13011439101
1000 کاراکتر باقیمانده