• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
ارائه گزارش های اقلیم شناسی در حوزه های هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی، اقتصادی و اجتماعی - 13011439101
1000 کاراکتر باقیمانده