• بروزرسانی: شنبه 01 آبان 1400
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۱: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
ارائه گزارش های اقلیم شناسی در حوزه های هواشناسی، کشاورزی، هیدرولوژی، اقتصادی و اجتماعی - 13011439101
1000 کاراکتر باقیمانده