• بروزرسانی: یکشنبه 19 آذر 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
پیش بینی هواشناسی کشاورزی - 13011439105
1000 کاراکتر باقیمانده