• بروزرسانی: دوشنبه 06 تير 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی - 13011439108
1000 کاراکتر باقیمانده