• بروزرسانی: شنبه 01 آبان 1400
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۱: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما
پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی - 13011439108
1000 کاراکتر باقیمانده