• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
اطلاع رسانی وضع آب و هوا - 13011439109
1000 کاراکتر باقیمانده