• بروزرسانی: سه شنبه 15 اسفند 1402
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها
شماره تماس کلیه کارکنان اداره کل

شماره تماس اداره کل 93-33675390(076) می باشد جهت ارتباط با هر کدام از بخش های داخلی لطفا داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس داخلی

سعید رنجبر

مدیرکل

112

کیانوش عارفی

معاون فني و شبكه ايستگاه ها

104

طوبی اقتداری

کارشناس تحول اداري

102

علی اکبر بلالي

مسئول  حراست

106

پریوش حسن زاده

جمعدار اموال

112

وحید سلامتی

رئیس اداره شبکه پایش

125

مسعود محمودي

کارشناس کنترل کيفي گزارش هاي ديده باني

126

منا نحوی

رئيس اداره فن آوري اطلاعات و ارتباطات هواشناسي

131

داود پیشدار

سرپرست اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی

131

مرتضی سهرابی

کارشناس ايستگاه هاي هواشناسي

108

مریم یوسفی زاده

کارشناس فن آوري اطلاعات

108

مرضیه سی سی پور

معاونت توسعه، پیش بینی و مدیریت بحران 

113

مجتبی حمزه نژاد

پيش بين مسئول مدل هاي عددي و پيش بين اقليمي

113

هاشم هاشمی

پيش بين هواشناسي کاربردي

113

سجاد  قهرماني

پيش بين هواشناسي کاربردي

113

الهام بازيار

پيش بين مسئول خدمات عامه هواشناسي

113

سعیده خوارزمی

پیش بین مسئول مدل های کاربردی هواشناسی

113

علي مرادي شهدادي

پيش بين هواشناسي ماهواره اي، راداري و پديده هاي جوي طوفاني

113

نرگس  آقا خاني همداني

پيش بين هواشناسي کاربردي و مديريت بحران

113

صدیقه  قاسمی نسب

معاونت توسعه مدیریت و منابع 

105

الهام اسلامی

حسابدار

225

اعظم رستمی

کارشناس امور مالي

225

شعله توانگرپور

کارشناس برنامه و بودجه

225

معصومه عابدینی

كارگزين

127

زهرا حیدری

کارشناس امور آموزشي

127

منوچهر دهقانی

کارپرداز

127

راحله رمضانی

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی

110

راضیه امیرطاهری

کارشناس سنجش از راه دور

110

محمد روح ا... نژاد

کارشناس پژوهش هواشناسي دريايي

126

سمیه میرزاده

کارشناس حقوقی

130

صدیقه پرخیده

كارشناس امور اداري

130

معصومه شعبان نیای

کارشناس تجهيزات و انبارها

227

خیرالنساء حسن زاده

كارشناس روابط عمومي

228

 

1000 کاراکتر باقیمانده