• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
تاریخچه هواشناسی در هرمزگان

اولين فعاليت هواشناسي در استان هرمزگان با احداث ايستگاه هواشناسي در جزيره قشم در سال 1330 شمسي آغاز گرديد كه اين ايستگاه سينوپتيك هنوز فعال مي باشد . ايستگاه هواشناسي بندرعباس نيز در سا ل 1335 شمسي در محل فرودگاه بندر عباس تاسيس گرديد.

قديمي ترين ايستگاه كليماتولوژي استان , طاشكوئيه مي باشدكه در سال 1345 شمسي آغاز به كار نموده و در شمالي ترين قسمت استان واقع شده است . تا پيش از انقلاب در استان تنها تعداد معدودي ايستگاه در سطح استان فعاليت داشتند. كه پس از پيروزي انقلاب ايستگاههاي استان افزايش قابل ملاحظه اي يافتند . علاوه بر آن پس از پيروزي انقلاب سازمان هواشناسي توجه خود را به مسائل كاربردي هواشناسي معطوف داشته و با تجهيز ايستگاههاي هواشناسي به دستگاه مدرن گام موثري در جهت ارتقاء هر چه بيشتر آنها برداشت

1000 کاراکتر باقیمانده