• بروزرسانی: چهارشنبه 09 آذر 1401
شعار روز جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲2: هشدار سریع و اقدام سریع
مسابقات نقاشی

مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان هواشناسی استان هرمزگان با موضوع نماز 

نفرات برتر با توجه به نظرات و آرا کاربران برگزیده خواهند شد. لطفا در منوی نظرات لیست نقاشی های برگزیده خود را  ارسال بفرمایید.

 

1000 کاراکتر باقیمانده