• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
حضور فعال اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ، فناوری در هفته ی پژوهش
تاریخ انتشار: 1402/9/14

حضور فعال اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ، فناوری در هفته ی پژوهش مورخ  1402/9/11 لغایت 1402/9/14  به روایت تصویر

 

1000 کاراکتر باقیمانده