• بروزرسانی: دوشنبه 01 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
جزیره ابوموسی رکوردار بارش پاییز 1402 استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1402/10/4

علیرغم کم بارشی پاییز 1402 ، مجموع بارش جزیره ابوموسی به 84/1  میلی متر رسید.

به گزارش روابط عمـومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از سعید رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان، طی پاییز 1402 بیشترین میزان بارش در ایستگاه ابـوموسی (1/ 84  میلی متر ) و کمترین بارش در ایستگاه قشم فرودگاهی ( 8/1  میلی متر) به ثبت رسیده است.

طبق آمار بلند مدت موجود،  بیشترین بارش پاییزه در ایستگاه های هواشناسی استان متعلق به جزیره لاوان به میزان 328/5 میلی متر است که در پاییز 1398 اتفاق افتاده است.

1000 کاراکتر باقیمانده