• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
بازدید جناب آقای مهندس عارفی، معاون فنی و شبکه دیدبانی ایستگاهها و مدیریت بحران اداره کل هواشناسی استان هرمزگان از ایستگاه سینوپتیک تکمیلی بندر خمیر
تاریخ انتشار: 1402/10/23

جناب آقای مهندس عارفی، معاون فنی و شبکه دیدبانی ایستگاهها و مدیریت بحران اداره کل هواشناسی استان هرمزگان از ایستگاه سینوپتیک تکمیلی بندر خمیر بازدید نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده