• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی
تاریخ انتشار: 1402/11/9

ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با عنوان هواشناسی کشاورزی،کم بارشی ،افزایش دما،راهکارهای مقابله در ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی میناب وحاجی آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی هرمزگان ، در اقدامی مبتکرانه از سوی معاونت فنی، شبکه  دیدبانی ومدیریت بحران سازمان هواشناسی کشورو در راستای افزایش تعامل با وزارت جهاد کشاورزی  وبه منظور ارتقاء خدمات هواشناسی کشاورزی، همگام با سراسر کشور، روز یکشنبه، مورخ هشتم بهمن ماه 1402، ششمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی تحت عنوان "هواشناسی کشاورزی ، کم بارشی ،افزایش دما وراهکارهای مقابله" در ادارات تحقیقات  هواشناسی کشاورزی  شهرستان های حاجی آباد ومیناب با حضور معاون اداره کل و رئیس اداره شبکه دیدبانی هواشناسی استان، روسا وکارشناسان ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان های مذکور وجمعی از متخصصین وکارشناسان، بهره برداران و کشاورزان پیشرو وکاربران نهایی حوزه ی کشاورزی شهرستان های ذکر شده حضور یافته و به معرفی محصولات وخدمات  هواشناسی کشاورزی وتأثیرات آن در بهبود عملکرد محصولات کشاورزی با تأکید برمحصولات زراعی ونیز راه های دسترسی به خدمات هواشناسی کشاورزی پرداختند. بدیهی است این اقدام با رویکرد اطلاع رسانی وآگاهی بخشی پیرامون اهمیت وجایگاه توصیه های فنی هواشناسی در بخش کشاورزی، بهره گیری از توانمندی های سازمان هواشناسی کشور و به تبع آن ادارات کل هواشناسی استان ها، در تمامی گروه های کاربری حوزه ی کشاورزی و درراستای  بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و همچنین تلاش در راستای کاهش خسارات ناشی از عوامل جوی و اقلیمی و بهره مندی از ظرفیت های اقلیمی و آب و هوائی قطب های کشاورزی کشور تداوم خواهد داشت.  

 

1000 کاراکتر باقیمانده