• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
حضور فعال اداره کل هواشناسی استان هرمزگان در همایش ملی و بین المللی نباتات گرمسیری و خرما
تاریخ انتشار: 1402/12/16

مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان در رأس هیأتی متشکل از معاونین، محققین و روسای بخش های ستادی و ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی در همایش نباتات گرمسیری حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی هرمزگان، نظر به برگزاری همایش ملی و بین المللی نباتات گرمسیری و خرما از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان و حسب همکاری ها و هماهنگی های قبلی، دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان با همراهی معاونین، محققین و روسای بخش های ستادی و ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان های میناب و حاجی آباد در همایش مذکور که طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 اسفند ماه برگزار گردید، به طور فعال حضور یافتند .

در حاشیه ی این همایش دکتر رنجبر ضمن تشریح اهمیت برگزاری این گونه رویدادها  و تبیین نقش موثر و کلیدی مجموعه هواشناسی در تحقق اهداف و برنامه های تدوین شده در همایش،  بر ضرورت تداوم و تحکیم و گسترش روابط فی مابین دستگاه مربوطه و دستگاه های مرتبط با اهداف همایش تأکید نمودند .

گفتنی است از آنجائی که مدیریت پنل تغییرات اقلیمی در توسعه کشاورزی به عهده اداره کل هواشناسی استان هرمزگان بود، معاون فنی هواشناسی استان هرمزگان، مدیریت پنل تغییرات اقلیمی در توسعه ی کشاورزی،  و محققین هواشناسی از پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی کشور، مرکز ملی اقلیم شناسی استان خراسان رضوی و محققین هواشناسی استان هرمزگان، نبز مطالبی مفید و مرتبط با موضوع تغییر الگوی کشت، شامل بررسی رفتار اقلیم در گذشته و آینده و نقش داده های تاریخچه ای و پیش بینی های کوتاه مدت، بلند مدت و خیلی بلند مدت، در برنامه های مرتبط با تغییر الگوی کشت استان به سمت گونه های گیاهی گرمسیری نیز تشریح نمودند.

دعوت و پیگیری جهت حضور دو تن از محققین برجسته ی کشوری در حوزه ی هواشناسی کشاورزی و اقلیم شامل دکتر ابراهیم اسعدی اسکوئی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه و رئیس مرکز ملی اقلیم شناسی خراسان رضوی و دکتر مجید حبیبی نوخندان، محقق برجسته و عضو هیأت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو سازمان هواشناسی کشور جهت حضور در همایش و ارائه ی سخنرانی، از دیگر اقدامات اداره کل هواشناسی استان هرمزگان درراستای تقویت برنامه های همایش بود.

1000 کاراکتر باقیمانده