• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
حضور مدیرکل راه آهن و مدیر شرکت شهرک های صنعتی استان در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1403/2/2

آقای مهندس نصیری، مدیرکل راه آهن و آقای مهندس امیری زاد، مدیر شرکت شهرک های صنعتی استان با دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان دیدار و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، روز یکشنبه مورخ 2 اردیبهشت  فروردین 1403، در نشستی صمیمی، مهندس نصیری، مدیر کل راه آهن و مهندس امیری زاد مدیر شرکت شهرک های صنعتی استان با دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان دیدار و گفتگو نمودند، طی این دیدار که با حضور سر کار خانم سی سی پور، معاون توسعه پیش بینی و مدیریت بحران و کارشناسان مرکز پیش بینی هواشناسی استان در سالن مرکز مانیتورینگ پیش بینی مخاطرات وضع هوا و مدیریت بحران صورت پذیرفت. دکتر رنجبر، ضمن تبیین اهداف و برنامه های کلی سازمان و تشریح فرآیندهای منجر به تولید محصولات و خدمات هواشناسی در حوزه های مختلف، با تاًکید بر حمل و نقل های چهارگانه ی هوائی، دریایی، زمینی و ریلی و ...،  به ضرورت و اهمیت و نقش محصولات و خدمات هواشناسی از جمله پیش بینی های جوی و دریایی در حفاظت از زیرساخت ها وکاهش خسارات ناشی از عوامل قهری و ضرورت بهره مندی از خدمات هواشناسی در تصمیم سازی و برنامه ریزی های کلان به ویژه در حوزه ی حمل و نقل پرداختند.

در ادامه ی این دیدار مدیران کل نیز ضمن قدردانی از اهتمام و جدیت مجموعه ی هواشناسی، بر ضرورت آگاهی از شرایط جوی حمل و نقل های چهارگانه تأکید نمودند و ضمن آرزوی توفیق برای مدیریت و کارکنان هواشناسی استان خواستار توسعه، تحکیم و گسترش روابط، بیش از پیش فی ما بین دستگاه های مربوطه شدند.

1000 کاراکتر باقیمانده