• بروزرسانی: یکشنبه 31 تير 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
اولین بارش زمستانی بندرعباس در آخرین ماه زمستان 99
تاریخ انتشار: 1399/12/05

در سومین روز اسفند 1399 ماه با تاثیر یک موج بارشی ضعیف در جنوب کشور، اولین بارش زمستانی در در آخرین ماه زمستان، در برخی نقاط استان هرمزگان رخ داد .

دکتر رنجبر، مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان در گفتگو با روابط عمومی اظهار داشت، درسومین روز اسفند ماه با تاثیر یک موج بارشی ضعیف در جنوب کشور، در برخی نقاط استان هرمزگان بعد از ماهها  بی بارشی بارندگی ثبت گردید.

ایشان خاطر نشان کردند، این موج بارشی سبب بارش پراکنده در بندرعباس، بندرلنگه، پارسیان، کیش،  حاجی آباد،  رودان، جزیره لاوان و بستک شد که بیشترین میزان بارش  در بین ایستگاه های سینوپتیک استان 5/9  میلیمتر مربوط به حاجی آباد بوده است .

مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان در ادامه افزودند، در بندرعباس نیز 1/3 میلیمتر بارش ثبت وگزارش شده و این در حالی است که طی بیش از 10 ماه  گذشته بارشی در این شهرستان ثبت نگردیده است.

دکتر رنجبر میانگین بلند مدت بارش اسفند ماه در بندرعباس را 33 میلیمتر اعلام نموده و اظهار داشتند، 19 درصد از کل بارشهای سالیانه  بندرعباس متعلق به اسفند ماه می باشد.

درادامه ی این گفتگو مدیرکل هواشناسی اظهار داشت،  استان هرمزگان  با  بیش از 95 درصد کاهش بارش نسبت به سال  زراعی گذشته، رتبه دوم استان های کم بارش کشور و با 89 درصد کاهش نسبت به میانگین بلند مدت استان در بازه ی زمانی مشابه نیز رتبه ی دوم استان های کشور از لحاظ کم بارشی، در سال آبی جاری به خود اختصاص داده است.

1000 کاراکتر باقیمانده