• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
شعار سال 2021 سازمان جهانی هواشناسی به مناسبت 23 مارچ روز جهانی هواشناسی : اقیانوس، اقلیم ما و وضع هوا
تاریخ انتشار: 1399/12/20

هنگامی که صحبت از وضع هوا و اقلیم می شود بیشتر ما توجه مان به جو زمین و اتفاقاتی است که در آن بین رخ می دهد  اما اگر  اقیانوس ها را درنظر نگیریم در واقع بخش بزرگی از این مجموعه را  نادیده گرفته ایم. اقیانوس ها  70 درصد سطح زمین را پوشانده و تعیین کننده اصلی وضع هوا و اقلیم بر روی زمین هستند و نقش مهمی در تغییرات اقلیمی دارند.

90 درصد کالاهای دنیا از مسیر اقیانوس ها حمل می شوند پس در واقع اصلی ترین درگاه اقتصادی دنیا هستند. . از طرفی 40 درصد انسان های کره زمین در 100 کیلومتر اول نوار سواحلی اقیانوس ها سکنی گزیده اند . با توجه به این موارد سرویس های ملی هواشناسی و آب شناسی و پژوهشگران این دانش بصورت منظم اقیانوس ها و تغییراتشان را رصد کرده و تاثیر این تغییرات بر جو را بصورت مدل استخراج و خدمات دریایی متنوعی را به مردم ارائه می کنند. سرویس هایی شامل پشتیبیانی مدیریت سواحل و ایمنی جان انسان ها در دریا .

امروزه با تاثیر روزافزون تغییرات اقلیمی، دیدبانی اقیانوس ها ، پژوهش و خدمات مربوط به آنها بیش از پیش حیاتی و ضروری است.

منبع:

https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/wmd-2021-the-ocean-our-climate-and-weather

 

1000 کاراکتر باقیمانده