• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
برگزاری مصاحبه استخدامی هشتمین آزمون مشترک فراگیر در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
تاریخ انتشار: 1400/2/7

مصاحبه استخدامی از بین گروه مصاحبه شوندگان در هشتمین آزمون مشترک فراگیر در اداره کل هواشناسی استان هرمزگان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، در ششمین روز از اردیبهشت ماه، برابر برنامه زمانبندی، مصاحبه استخدامی هشتمین آزمون مشترک فراگیر با حضور دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان، معاونت هواشناسی استان، مسئول حراست، کارگزین و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان بصورت حضوری و مصاحبه کنندگان مستقر در سازمان هواشناسی کشور به صورت مجازی برگزار گردید.

دکتر رنجبر در حاشیه این نشست اظهار داشت، برگزاری مصاحبه گروه های شغلی بعدی نیز به همین منوال طی روزهای آتی در این اداره کل انجام خواهد شد.

1000 کاراکتر باقیمانده