• بروزرسانی: پنجشنبه 04 مرداد 1403
شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی
فروردین 1400، آغاز بی بارش سالی سخت
تاریخ انتشار: 1400/2/11

دکتر رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان ، فروردین 1400 را آغاز بی بارش سالی سخت اعلام نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان هرمزگان، به نقل از دکتر سعید رنجبر، مدیر کل هواشناسی استان هرمزگان، فروردین ماه 1400 با میانگین بارش 0.1 میلیمتر، خشکترین فروردین استان طی 10 سال اخیر بوده است. ایشان اظهار داشتند، متوسط بارش پهنه ای استان هرمزگان در فروردین ماه 1400 حدوده 0/1 میلیمتر بوده که در مقایسه با متناظر زمانی بلند مدت به میزان 23  میلیمتر، بارش استان طی فروردین ماه سال جاری قریب به100 درصد کاهش بارش داشته است. ایشان افزودند، طی 30 سال گذشته، استان هرمزگان تنها در" نه" مورد فروردین ماه، بارش بالای نرمال دریافت داشته که بیشترین میزان آن، 90/5 میلیمتر مربوط به فروردین ماه سال 1388 بوده است. ایشان در ادامه نیز افزودند: کشور و استان هرمزگان، غالبا در ماه فروردین با فعالیت سامانه های جنوبی همراه بوده و طی سالیان اخیر نیز شاهد بارشهای مطلوب و قابل ملاحظه ای در روزهای آغازین سال در استان بوده ایم. ایشان خاطر نشان کردند،کم بارشی کشور در سال آبی جاری، نتیجه حاکمیت سنگین پرارتفاع  تراز میانی جو، به ویژه در مناطق جنوبی کشوراست که از نفوذ موثر بادهای باران آور غربی و فعالیت سامانه های کم فشار دریای سرخ به خاورمیانه و ایران جلوگیری کرده است.

1000 کاراکتر باقیمانده